Εκλογές πραγματοποιούνται την Κυριακή 18 Μαρτίου 2018, στο σύλλογο Ποντίων νομού Ξάνθης και το διοικητικό συμβούλιο, προσκαλεί τα μέλη του, για να πάρουν μέρος σε αυτήν την κορυφαία διαδικασία για το σωματείο.

Με ανακοίνωσή του το διοικητικό συμβούλιο του συλλόγου Ποντίων νομού Ξάνθης, καλεί σύμφωνα με το άρθρο 20 του Καταστατικού, σε Τακτική Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση που θα γίνει στον 2ο όροφο του Πνευματικού Κέντρου του συλλόγου, πάροδος Θερμοπυλών 8, την Κυριακή 18 Μαρτίου 2018 και ώρα 11.00 π.μ., το πρόγραμμα της οποίας έχει ως εξής:

1.Απολογισμός πεπραγμένων διοικητικού συμβουλίου 2017.

Οικονομικός απολογισμός 2017.

Έκθεση ελεγκτικής επιτροπής.

Ερωτήσεις – σχόλια - διευκρινίσεις.

Έγκριση πεπραγμένων οικονομικού απολογισμού και προϋπολογισμού.

Προτάσεις.

Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτικής Επιτροπής.

Σύμφωνα με το άρθρο 22 του Καταστατικού δικαίωμα συμμετοχής στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης έχουν τα μέλη που είναι τακτοποιημένα οικονομικώς και το 2018 και έχει παρέλθει χρόνος εξ (6) μηνών από την εγγραφή τους στα Μητρώα του Συλλόγου.

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μέλη που οφείλουν περισσότερες από δύο ετήσιες συνδρομές, εκτός της τρέχουσας, θεωρούνται ταμιακά τακτοποιημένα και δύνανται να συμμετέχουν στις εκλογές με την καταβολή δύο ετήσιων συνδρομών προηγουμένων ετών και την τρέχουσα ετήσια συνδρομή. Η ετήσια συνδρομή είναι πέντε 5 ευρώ.

Υποψηφιότητες μπορούν να κατατεθούν μέχρι την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης και η ψηφοφορία θα διαρκέσει μέχρι της 17:30.