ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑ 19 ΜΑΪΟΥ 2022

Η συνέχεια του εγκλήματος στον Πόντο με την μορφή της Μουσικοκτονίας, της Εθνοκτονίας

Η απαγόρευση των δύο νέων μουσικών Λυράρηδων του Απόλλωνα και του Ματθαίου να συμμετάσχουν στις εκδηλώσεις της Πρωταθλήτριας ομάδας ποδοσφαίρου της Τραπεζούντας αποτελεί έκφραση της συνέχειας σήμερα του εγκλήματος στον Πόντο με την μορφή της Εθνοκτονίας, της Μουσικοκτονίας.

Ο ψευδοτουρκισμός στον Πόντο στερείται Μουσών, Μουσικής για αυτό απαγορεύει, δολοφονεί την Λύρα, την Μουσική.

Όπως στερείται Μουσών στην Κουρδία.

Στον Πόντο δεν είχαμε μόνο στο παρελθόν γενοκτονία, έχουμε την συνέχεια της.

Αυτό δεν κατανοούν οι “εγχώριοι”, εθελοντές ή προδιατεταγμένοι σε υπηρεσία ηλίθιοι.

Η Λύρα όμως του Απόλλωνα των Δελφών στον Πόντο είναι ακαταμάχητη. Είναι χιλιετηρίδων, είναι αιώνων, “εις τους αιώνας των αιώνων”.

Ο Πόντος δεν είναι εργκενεγκόν, βαθιά βάρβαρη Ασία.

Για αυτά γράφω στο νέο Ευαγγέλιο μας στο “ PONTOS ANTİK BİR KİMLİGİN ĞERİ DÖNÜŞÜ ˮ στο “Το Μικρά Ασία Ενώνει Το Τουρκία Εκβαρβαρίζει ˮ “Πόντος η Επιστροφή μιας Πανάρχαιας Ταυτότητας

Είπαμε εν αρχή ην η ΒΙΒΛΟΣ όπως την ονόμαζαν στην Αρχαία Τραπεζούντα και στην Αρχαία Αθήνα.

Μιχάλης Χαραλαμπίδης

Αιξωνή, Μάιος 22