Οι Έλληνες του Πόντου (και Έλληνες του Πόντου) ή Pontier (Έλληνες Πόντιοι, τουρκικά Rum) είναι οι απόγονοι εκείνων των Ελλήνων που αποίκισαν το ιστορικό τοπίο Πόντος στην αρχαιότητα. Η γλωσσική της έκταση κάλυψε την τουρκική ακτή της Μαύρης Θάλασσας στα σύνορα της Γεωργίας και εξαπλώθηκε, καθώς διασχίζει την περιοχή του Καυκάσου στη Ρωσία.

Οι Έλληνες του Πόντου ζούσαν στην τουρκική ακτή της Μαύρης Θάλασσας μέχρι το έτος 1923. Κατά το έτος 1914 - 1923 ήταν μια άλλη γενοκτονία 353.000 έως 500.000 Έλληνες του Πόντου σφαγιάστηκαν, διώχθηκαν, εκτελέστηκαν και πολλά άλλα. Με το τέλος του πολέμου, πραγματοποιήθηκε ανταλλαγή πληθυσμού μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας βάσει της Συνθήκης της Λωζάνης. Οι Έλληνες του Πόντου, που έχουν υποστεί πολιτιστική πίεση αναγκάστηκαν να αλλάξουν τη θρησκεία και την ταυτότητά τους. Τώρα ζουν περίπου 1,5 - 2.500.000 Έλληνες του Πόντου στις ακτές της Μαύρης Θάλασσας και είναι η δεύτερη μεγαλύτερη μειονότητα στην Τουρκία. Χαρακτηριστικό των Ποντιακών Ελλήνων είναι η ποντιακή ελληνική, την οποία πολλοί από αυτούς εξακολουθούν να μιλούν σήμερα. Το όνομά του μπορεί να προέρχεται από το αρχαίο όνομα της Μαύρης Θάλασσας: τον Πόντο Εύξεινο.

Die Pontosgriechen (auch Pontusgriechen) oder Pontier (griechisch Πόντιοι, türkisch Rum) sind die Nachfahren jener Griechen, die im Altertum die historische Landschaft Pontos besiedelten. Ihr Sprachraum erstreckte sich über die türkische Schwarzmeerküste bis hin zu angrenzenden Teilen Georgiens und verbreitete sich im Zuge von Wanderungsbewegungen über die Kaukasusregion hinaus bis nach Russland. Die Pontosgriechen lebten an der türkischen Schwarzmeerküste bis im Jahre 1923. Im Jahre 1914 - 1923 fand ein weiterer Völkermord statt 353.000 - 500.000 Pontos-Griechen wurden massakriert, verfolgt, hingerichtet uvm. Mit dem Ende des krieges kam es zu Bevölkerungsaustausch zwischen Griechenland und der Türkei im Rahmen des Vertrags von Lausanne durchgeführt wurde. Die Pontosgriechen, die unter staatlichem oder kulturellem Druck waren müssten ihre Religion und Identität ändern, heute leben ca. 1.500.000 - 2.500.000 Pontos-Griechen in der Schwarzmeerküste und sind die zweit größte Minderheit in der Türkei. Charakteristisch für die pontischen Griechen ist das pontische Griechisch, das viele von ihnen heute noch sprechen. Ihre Bezeichnung lässt sich von der antiken Bezeichnung des Schwarzen Meeres ableiten: Pontos Euxinos.