27η Ιανουαρίου – 19η Μαΐου.

Να θυμηθούμε για να ξεχάσουμε.

Ένα ερώτημα. Γιατί η Δημόσια Τηλεόραση δεν προβάλει την εκδήλωση για το ολοκαύτωμα που έγινε στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Βέροιας (Ιανουάριος 2015). Ήταν μία ιδιαίτερη στιγμή και ξεχωριστή εκδήλωση.

Μιλήσαμε με την Στερίνα Ταμπώχ. Εβραιοπούλα της Θεσσαλονίκης που διασώθηκε από την Γερμανική Ναζιστική μηχανή του Θανάτου καταφεύγοντας στην ζεστή αγκαλιά μιας Ποντιακής Οικογένειας. Έγινε κόρη τους.

Δεν ήταν απλά μία εκδήλωση. Ήταν μία ιερή στιγμή. Ένα παράδειγμα.

Τα παραδείγματα στις Δημοκρατικές Πολιτείες οι Φύλακες της Δημόσιας Σφαίρας της Πόλης τα προβάλουν. Τα προβάλει το Εθνικό Σύστημα Εκπαίδευσης τους.

Γιατί αυτή η στιγμή δεν προβάλλεται, δεν διδάσκεται στα Σχολεία;

Ένα μάθημα Ανθρωπισμού.

*«Ποντιακός Ανθρωπισμός και Εβραίοι» στο « Το Ποντιακό Ζήτημα Σήμερα – Αγώνας και Νίκες σε Δύο Μέτωπα» Εκδόσεις Στράβων.

Μιχάλης Χαραλαμπίδης

Αιξωνή, Ιανουάριος 21

Πηγή: http://polis-agora.blogspot.com/