Για μια νέα, δεύτερη θητεία, επανεξελέγη ως πρόεδρος του Οργανισμού Τουρισμού Θεσσαλονίκης και ανέλαβε τα καθήκοντά της, η Ολυμπιονίκης και Αντιπεριφερειάρχης της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Βούλα Πατουλίδου.

Μετά τις αρχαιρεσίες που έγιναν τον Σεπτέμβριο για νέο Διοικητικό Συμβούλιο και τη συγκρότησή της σε σώμα η Ολυμπιονίκης Βούλα Πατουλίδου, θα ηγείται του Οργανισμού Τουρισμού Θεσσαλονίκης, για μια ακόμη θητεία.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι το Eπαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, επέστρεψε μετά από χρόνια στη σύνθεση του Οργανισμού Τουρισμού Θεσσαλονίκης και αποτελεί το 9ο μέλος του.

PATOULIDOY.ORTH2018

Στιγμιότυπο από τη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου του Οργανισμού Τουρισμού Θεσσαλονίκης