Σε ένα µοναδικό παγκοσµίως αγγλόφωνο πρόγραµµα στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδας (ΔΙΑΠΕ) και η «Υποτροφία Σεβαστού Κυµινήτη» από την Παμποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδος (ΠΟΕ)

Το 2010 το Διεθνές Πανεπιστήµιο της Ελλάδας (ΔΙΠΑΕ), το πρώτο αγγλόφωνο δηµόσιο ελληνικό πανεπιστήµιο, ίδρυσε το Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) “MA in Black Sea Studies”. Στόχος ήταν η δηµιουργία ενός πρότυπου µεταπτυχιακού προγράµµατος βασισµένου στη διαχρονική και διεπιστηµονική µελέτη της ιστορίας και των πολιτισµών των περιοχών του Εύξεινου Πόντου από την αρχαιότητα µέχρι σήµερα.

Η περιοχή αυτή αποτελεί τα τελευταία χρόνια έναν χώρο µε διαρκώς αυξανόµενο επιστηµονικό ενδιαφέρον, αναφορικά τόσο µε την αρχαιότητα και την κατοπινή ιστορία όσο και µε τις σύγχρονες πολιτικές και οικονοµικές εξελίξεις. Παρά τη διοργάνωση πολλών συνεδρίων και ερευνητικών προγραµµάτων, αλλά και τη δηµοσίευση δεκάδων επιστηµονικών τόµων, δεν υπήρξε ούτε και υπάρχει ακόµα κανένα άλλο πανεπιστηµιακό πρόγραµµα στον κόσµο που να ερευνά κατ’ αποκλειστικότητα τη Μαύρη Θάλασσα.

Έτσι αποφασίστηκε από το ΔΙΠΑΕ η ίδρυση ενός καινοτόµου µεταπτυχιακού προγράµµατος στην αγγλική γλώσσα, που θα εξετάζει τον παρευξείνιο χώρο από τον ελληνικό αποικισµό µέχρι τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου και τη σύγχρονη πολιτικο - οικονοµική κατάσταση, προσφέροντας µαθήµατα σε πληθώρα επιστηµονικών πεδίων, όπως Αρχαιολογία, Εθνογραφία, Ιστορική Γεωγραφία, Τέχνη, Θρησκεία, Μυθολογία, αρχαία, µεσαιωνική και σύγχρονη Ιστορία, Διεθνείς Σχέσεις, Πολιτική, Διπλωµατία και Οικονοµία. Στα ένδεκα χρόνια που πέρασαν από την ίδρυση του Προγράµµατος, έχουν γίνει µια σειρά από δράσεις στο πλαίσιό του, όπως: διεθνή συνέδρια µε θέµατα ιστορίας και αρχαιολογίας του Εύξεινου Πόντου, εργαστήρια, σεµινάρια, ερευνητικά προγράµµατα, εκπαιδευτικές εκδροµές κ.ά.

Μέχρι σήµερα το Πρόγραµµα έχει προσελκύσει φοιτητές από 16 χώρες και 4 ηπείρους, από τον Καναδά και τις ΗΠΑ µέχρι τη Νέα Ζηλανδία και από τη Χιλή µέχρι τις Φιλιππίνες, προσφέροντας στους συµµετέχοντες µια εξαιρετική εµπειρία συνύπαρξης και συνεργασίας φοιτητών από όλο τον κόσµο µε αφορµή της σπουδές στη Μαύρη Θάλασσα.

Τα τελευταία χρόνια, ο γεωγραφικός ορίζοντας έχει επεκταθεί και το Πρόγραµµα έχει µετονοµαστεί σε «Σπουδές στη Μαύρη Θάλασσα και την Ανατολική Μεσόγειο» (MA in Black Sea and Eastern Mediterranean Studies), παραµένοντας µοναδικό παγκοσµίως. Η διάρκεια των σπουδών είναι τρία ακαδηµαϊκά εξάµηνα. Τα δύο πρώτα καλύπτονται από τα µαθήµατα του Προγράµµατος. Στο δεύτερο εξάµηνο, ο φοιτητής καλείται να επιλέξει µία από τις δύο κατευθύνσεις ειδίκευσης:

1. Αρχαιολογία και

2. Σύγχρονη Ιστορία και Πολιτική.

Το τρίτο εξάµηνο αφιερώνεται στην εκπόνηση της διπλωµατικής εργασίας.

Το Πρόγραµµα, το οποίο προσφέρεται και ως «µερικής φοίτησης», δηλαδή σε έξι εξάµηνα, αντιστοιχεί σε 90 διδακτικές µονάδες (ECTS). Σε κάθε µία από τις κατευθύνσεις προσφέρεται και ένα µάθηµα πρακτικής άσκησης, στην πρώτη το µάθηµα της ανασκαφής, η οποία διεξάγεται από το ΔΙΠΑΕ στο Νέο Ρύσιο Θεσσαλονίκης, και στη δεύτερη το µάθηµα της αρχειακής έρευνας και πρακτικής εκπαίδευσης σε ιστορικά αρχεία, όπως το Ιστορικό Αρχείο Προσφυγικού Ελληνισµού.

Κατά την εξωτερική αξιολόγηση του ΠΜΣ, που έγινε το 2014 από καθηγητές πανεπιστηµίων του εξωτερικού, το Πρόγραµµα απέσπασε εγκωµιαστικές κριτικές και το Πανεπιστήµιο διακρίθηκε µε την ανώτατη βαθµολόγηση. Οι αξιολογητές συνόψισαν την έκθεσή τους τονίζοντας ότι «...το ΠΜΣ της Μαύρης Θάλασσας πληροί όλες τις διεθνείς προδιαγραφές αριστείας και είναι υποδειγµατικό για το δηµόσιο ελληνικό πανεπιστήµιο...».

Με το Πρόγραµµα αυτό επιδιώκεται να δηµιουργηθεί για πρώτη φορά στη χώρα µας και στην ευρύτερη περιοχή ένα διεθνές κέντρο µελέτης της Μαύρης Θάλασσας, και µάλιστα στη Θεσσαλονίκη, την «Πρωτεύουσα των Προσφύγων».

POE.SIMA

Τον Δεκέµβριο του 2021 η Παµποντιακή Οµοσπονδία Ελλάδος αποφάσισε οµόφωνα την ίδρυση της «Υποτροφίας Σεβαστού Κυµινήτη», την οποία θα προσφέρει κάθε χρόνο σε φοιτητές και φοιτήτριες που επιθυµούν να σπουδάσουν στο ΠΜΣ, δίνοντας προτεραιότητα σε νέες και νέους που έχουν τελέσει µέλη των φοιτητικών συλλόγων της Οµοσπονδίας ή µέλη ποντιακών οµοσπονδιών του εξωτερικού.

Με την υποτροφία αυτή αναγνωρίζεται έµπρακτα η συµβολή του ΠΜΣ στην εκπαίδευση και την έρευνα των επιστηµονικών πεδίων που αφορούν στον Εύξεινο Πόντο και στην παγκόσµια ανάδειξή τους, και ενισχύεται σηµαντικά η προσπάθεια που καταβάλλει το ΔΙΠΑΕ προς τη συγκεκριµένη κατεύθυνση.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα: https://www.ihu.gr/ucips/postgraduate-programmes/blacksea