Το ανέκδοτο του Σαλίχ....

Ο Σάλιχ, (μακαρίτης πλέον) μουσουλμάνος στο θρήσκευμα με άπταιστα ποντιακά, από τη Λιβερά Ματσούκας του Πόντου, ήταν ένας ευχάριστος τύπος που αρέσκετο να λέει διάφορα πιπεράτα ανέκδοτα... Κάθε φορά που πήγαινα στα μέρη εκείνα, τον συναντούσα και τα λέγαμε... Κάποια φορά μου διηγήθηκε το εξής ανέκδοτο στα ποντιακά:

Εσκώθεν ο Χασάντς, α πάει σην Μέκκαν. Λέει ατόν η γαρή ατ':

-"Ας έρχομαι κι εγώ και σ'χωρίουν τ' αμαρτίας-ι-μ' ". Ενούντζεν ο ερίφ'ς και λέει ατεν':

-"Αρ' έλα.."

Τ’ άλλ' την ημέραν, αξάν,' λέει ατόν η γαρή ατ':

- "Ας έρται κι αδελφήν μ'... η μάνα μ' πα θέλ' να έρται...".

Ενούντζεν… επενούντσεν ο Χασάντς, επήρεν τη γαρήδες κι επήεν σην Μέκκαν... Εστάθαν όλ' εντάμαν έμπρε σον Χότζαν και είνας - είνας λέει τ'αμαρτίας ατ'. Πρώτα εσκάλωσεν η γαρή ατ':
-"Τ' εμόν η αμαρτία εν', ντο εκοιμέθα μίαν - δύο, με τ' είναν ξένον άντραν...".

 Επεκεί η αδελφή ατς:
-" Τ' εμά τ' αμαρτίας είν' ντ' εκοιμουμ'νε τη μήναν μίαν με τ' είναν ξένον...".

Λέει κι η μάνα 'τς:
- " Εγώ 'κι εθέλνα, άμαν ο δέβολον ετούρτευε 'με και σην 'βδομάδαν μίαν εκοιμούμ'νε με δύσ' εντάμαν...".

Ακούει ατά ο Χασάντς και ζαντύν'... κλώσκετε και λέει σον Χότζα:
-"Τ' εμόν η αμαρτία, Χότζα, εν', ντ' εσέρεψα αβουτέν'τς τη οροσπούδες κι έγκα 'τς αδά...

Λεξιλόγιο:
-Ετούρτευε 'με = με έσπρωχνε (…ο διάβολος).

-Ερίφ'ς =  ερίφης = άνθρωπος.

-Ζαντύν'(ει) = τρελλαίνεται.

-Οροσπούδες = πόρνες.

-Ενούντζεν = σκέφτηκε, υπολόγισε.

-Επενούντζεν = ξανασκέφτηκε.