Ψήφισμα για τον θάνατο του αείμνηστου Ανδρέα Ανδρεάδη, εξέδωσε η Μέριμνα Ποντίων Κυριών και σε ανακοίνωση του διοικητικού συμβουλίου, η οποία υπογράφεται από την πρόεδρος Ανατολή Δημητριάδου και την γενική γραμματέα Βασιλική Μαμουνή, αναφέρεται:

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Μέριμνας Ποντίων Κυριών, συνήλθε στις 21 Δεκεμβρίου 2020 σε τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη και σχετικά με το θάνατο του αείμνηστου Ανδρέα Ανδρεάδη, αποφάσισε ομόφωνα τα παρακάτω:

1.Να εκφράσει τα θερμά του συλλυπητήρια στην οικογένεια του εκλιπόντος.

2.Να καταθέσει το ποσό των 300,00€, αντί στεφάνου, υπέρ της Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων, «Διαμαντίδειος Στέγη».

3.Να δημοσιευθεί το παρόν ψήφισμα στην ιστοσελίδα της Μέριμνας Ποντίων Κυριών.

Η Πρόεδρος, Ανατολή Δημητριάδου

Η Γενική Γραμματέας, Βασιλική Μαμουνή