Την ετήσια τακτική γενική του συνέλευση πραγματοποιεί ο Σύνδεσμος Ποντιακών Σωματείων νομού Θεσσαλονίκης της Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος (ΠΟΕ) και ως καταληκτική ημερομηνία θεωρείται η Κυριακή 22 Οκτωβρίου 2017, στις 11 το πρωί στα γραφεία του συλλόγου Ποντίων Ηλιούπολης «Αλέξανδρος Υψηλάντης» (Περικλέους 12, Άνω Ηλιούπολη.

Τα θέματα που θα απασχολήσουν τη γενική συνέλευση είναι τα ακόλουθα: 1. Εκλογή Προέδορυ και Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης. Διοικητικός απολογισμός από τον πρόεδρο του ΣΠΟΣ. Οικονομικός απολογισμός από τον ταμία του ΣΠΟΣ. Συζήτηση επί της λογοδοσίας. Τοποθετήσεις. Ερωτήσεις. Προτάσεις συνέδρων.

Στη γενική συνέλευση τα σωματεία – μέλη του ΣΠΟΣ Θεσσαλονίκης της ΠΟΕ, εκπροσωπούνται από δύο (2) άτομα, τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του και από ένα μέλος του συλλόγου, που ορίζεται από το διοικητικό συμβούλιο του συλλόγου.

Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου έχουν όσα μέλη τακτοποιηθούν οικονομικά μέχρι την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης.

Με ανακοίνωσή του ο ΣΠΟΣ Θεσσαλονίκης της ΠΟΕ την οποία εκ μέρους του διοικητικού συμβουλίου υπογράφουν ο πρόεδρος Θεόδωρος Κουνατίδης και ο γενικός γραμματέας Ιωακείμ Χατζηθεοδωρίδης, προς τα σωματεία μέλη του, αναφέρει πως «τα σωματεία – μέλη που θα τακτοποιήσουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις την ημέρα της συνέλευσης, παρακαλούνται να προσέλθουν στο χώρο του συνεδρίου μισή ώρα πριν από την έναρξη των εργασιών. Τέλος, παρακαλούνται τα σωματεία – μέλη που θα λάβουν μέρος στη συνέλευση, να προσκομίσουν αντίγραφο πρακτικού συγκρότησης του διοικητικού συμβουλίου τους σε σώμα (με στοιχεία επικοινωνίας των μελών) και απόφαση του διοικητικού συμβουλίου με την οποία να ορίζονται οι αντιπρόσωποί τους, για τη συγκεκριμένη γενική συνέλευση».