ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ

Ένα διαμαντάκι της ποντιακής λογοτεχνίας από το βιβλίο του Στάθη. Κ. Χριστοφορίδη (Σάρπογλη)... «Μαύρα καιρούς και μαύρα ημέρας».

Λένε λένε… εγάμ… εγάνωσαν τα κιφάλια μουν με το εγγλέζικον το χιούμορ’.

Παιδία, μη κομπών’νε σας, άμον τ’ εμέτερον το ποντιακόν το χιούμορ’ ‘ς σον κόσμον πουθέν ‘κ’ ευρίεται.

Τερέστεν κι ακ’σέστεν τ’ ανέκδοτον ας σην Ματσούκαν τη Χριστοφορίδη τη Στάθιονος [Σάρπογλη] τη Κουνάκαλη κι ατότε ας τερώ ντο θα λέτε;

 

Εγάνωσαν = γάνωσαν μετ. μας έπριξαν

Κομπών’νε = ξεγελούν, κοροϊδεύουν [ρ.κομπώνω]

Τερέστεν = κοιτάξτε, δείτε[ρ.τερώ]

Ακ’σέστεν = ακούστε \ ρ.ακούω]

Κουνάκαλης = ο καταγόμενος από την Κουνάκα της Ματσούκας.