Ο παππούς μας ο Αίσωπος, εμμέσως πλην σαφώς μας συμβουλεύει πως πρέπει να είμαστε στην ζωή. Με τις εκλογές που έρχονται γίνεται επίκαιρος ο μύθος του με τα τρία βόδια και το λιοντάρι.

Ατώρα που έρχουνταν τα δημοτικά και περιφεριακά εκλογάς μ’ εθαρείτε μετ’ ατά κάτ’ θα αλλάζ’. «Νέος έμ’νε κ’ εγέρασα», αέτσ’ ‘κι λέει ο ο σοφόν ο λαός εμουν; Αρ’ ας τερούμε και πόσον σοφός θα έν’ και σ’ ατά τα εκλογάς. Εγώ να λέω σας τιδέν ‘κ’ εμεύω. Την υείαν εμουν μαναχόν να έχουμε μη ρούζουμε σα χέρια τουν και ‘ίνουμες γεσίρια.

Για τ’ ατό κ’ εσείς, αγαπητοί φίλοι, τερέστεν και μη ήστουν ευκολόπιστοι σ’ ατά ντο λένε και τάζ’νε σας, μη παθάνετε άμον ντο έπαθαν τα τρία τα βούδια ας σο λεοντάρ’. Τερέστεν το κόμικ και θα εγροικάτε ντο λέω σας.

Γεώργιος Κωνσταντινίδης.

Λεξιλόγιο

Τερούμε=κοιτάμε[ρ.τερώ]

Εμεύω=ελπίζω

Ρούζουμε=πέφτουμε[ρ.ρούζω]

‘ίνουμες=γίνουμε[ρ.γίνομαι]

Γεσίρια=ταλαίπωροι

Εγροικάτε=καταλάβετε[ρ.εγροικώ]