Τραπεζούντα, ημέρα Σάββατο, 27 Οκτωβρίου 1918.

Σαν σήμερα, πριν από εκατόν πέντε (105) χρόνια, γεννιέται το πρώτο φύλλο της Θρυλικής εφημερίδας «ΕΠΟΧΗ» του Εθνομάρτυρα, Νίκου Καπετανίδη.

Από την στιγμή αυτή λόγω του πάθους του δημοσιογράφου και εκδότη Νίκου Καπετανίδη για την Ελλάδα, η ζωή του μετρά τις ώρες αντίστροφα, προς τον θάνατο.

Θα συναντηθεί μαζί του στις 21 Σεπτεμβρίου 1921, όταν θα απαγχονισθεί στις κρεμάλες που έστησε στην Αμάσεια ο γενοκτόνος Κεμάλ, με απόφαση των περίφημων Δικαστηρίων Ανεξαρτησίας.

Το σωματείο Δράσης «Νίκος Καπετανίδης» έχοντας πλέον το σύνολο των φύλλων της εφημερίδας σε ψηφιακή μορφή, δημοσιεύει σήμερα 105 χρόνια μετά, την έκδοση του πρώτου ιστορικού φύλλου της ΕΠΟΧΗΣ, που τάραξε τα νερά σε όλον τον Πόντο, ένα μικρό απόσπασμα από τα ρεπορτάζ του Εθνομάρτυρα Νίκου Καπετανίδη, που αναφέρονται σε τρία συμβάντα εκείνης της ημέρας.

-Το Μνημόσυνο του επιφανούς Ποντίου ευεργέτη Κωνσταντίνου Θεοφυλάκτου.

-Τις αγριότητες των Τούρκων εναντίον των Ελλήνων στα χωριά της Ματσούκας, αλλά και την αντικειμενική κρίση του Νίκου Καπετανίδη για τον Τούρκο Νομάρχη Τραπεζούντας για τις αυστηρές εντολές του προς προστασία των χωρικών.

-Τις συνέπειες της Ισπανικής Γρίπης στα σχολεία της Λιβεράς.

Σε μια εποχή που η Δημοσιογραφία έχει υποστεί δραματικές αλλαγές η ανάγνωση της ΕΠΟΧΗΣ τον Εθνομάρτυρα Νίκου Καπετανίδη αποτελεί θείο δώρο.

Εφημερίδα ΕΠΟΧΗ Σάββατο 27.10.1918

ΧΡΟΝΙΚΑ

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ

Την περασμένην Κυριακήν εις τον Μητροπολιτικόν ναόν του Αγ. Γρηγορίου, έγινε το ετήσιον μνημόσυνον του αοιδίμου και αλησμονήτου, Μεγάλου Ευεργέτου της Κοινότητος Κωνσταντίνου Α. Θεοφυλάκτου. Κόσμος πολύς, ως και ξένοι, προσήλθον, να τιμήσουν την μνήμην του ακεραίου Έλληνος όστις επί τόσα έτη εκράτησεν υψηλά την αριστοκρατικήν του θέσιν και απέσπασε την εκτίμησιν ως και την βαθείαν αγάπην όλου του λαού εδώ, όχι μόνον των Ελλήνων αλλά και των αλλοθρήσκων. Η Κοινότης απέδωκε πάλιν εις τον αοίδιμον μεταστάντα τας νενομισμένας τιμάς, καταλλήλου δε και εμπνευσμένον επιμνημόσυνον εξεφώνησεν ο Διευθυντής των ημετέρων Σχολών κ. Δημήτριος Χρυσουλίδης. Μετά την τελετήν η ευγενεστάτη Κυρία Ελένη Κ. Θεοφυλάκτου μετά του υιού της εδέχθησαν τα συλλυπητήρια του κόσμου εις το μέγαρον των.

Κατά την τελετήν ταύτην η Α.Σ. ο Μητροπολίτης μας κ.κ. Χρύσανθος, εξεφώνησεν, ως συνήθως, γεμάτον εννοίας λήγον περί του οποίου εν άλλη στήλη γράφομεν εκτενώς.

ΤΑ ΧΩΡΙΑ

Σειρά δολοφονιών και αυθαιρεσιών εσημειώθη εσχάτως παρά κακοποιών στοιχείων εναντίον του ομογενούς πληθυσμού της υπαίθρου χώρας. Ο κατάλογος δυστυχώς είναι μακρός.

Ευτυχώς όμως ο ρέκτης Νομάρχης διεβίβασε αυστηρότατας και αλλεπαλλήλους διαταγάς εις Ματσούκαν και εις τας άλλας περιφερείας προς πρόληψιν των αυθαιρεσιών αυτών, αι οποίαι εις τας περιστάσεις αυτάς είναι επιζήμιοι εις τα συμφέροντα εκείνων οι οποίοι εξακολουθούν να οργιάζουν.

ΓΡΙΠΠΗ

Πληροφορούμεθα ότι εις τα χωρία της Ματσούκας γίνονται καθ’ εκάστην πολλά κρούσματα γρίππης. Είναι δε λυπηρόν ότι οι χωρικοί μη γνωρίζοντες θεραπευτικά μέσα, γίνονται, αιτιούσης της επεκτάσεως της νόσου. Εις Λιβεράν ηναγκάσθησαν να κλείσουν τα σχολεία διότι προσεβλήθησαν όλοι οι μαθηταί.