Που κρίνονται οι ΗΠΑ, η Ρωσία και η Ευρωπαϊκή Ένωση

Το Ορθόδοξο Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως αποτελεί ένα από τα θεμέλια όχι μόνο του Ελληνικού και Ευρωπαϊκού αλλά του Παγκόσμιου Πολιτισμού.

Τόσο οι Η.Π.Α., η Ρωσία όσο και η Ε.Ε. έχουν χρέος να το υπερασπίζονται και να το αναδεικνύουν αντί να έχουν σκέψεις μείωσης του όπως έγινε στο παρελθόν από τους μεν και γίνεται σήμερα από τους δε.

Γιατί αποτελεί μέρος του Πολιτισμού Τους, της Ιστορίας Τους, της Ταυτότητας Τους.

Το οφείλουν στον El Greco και τον Θεοφάνη τον Έλληνα. Ας μείνουμε σε αυτούς. Το οφείλουν στον εαυτό τους.

Η Ιστορία και η ανθρώπινη Οικουμένη απαιτεί από αυτές μία άλλη, ευρεία όχι στενή, πνευματικότητα, πολιτική ωριμότητα και υπευθυνότητα.

Το Οικουμενικό Πατριαρχείο δεν μπορεί να συνεχίσει να είναι μια αιχμάλωτη Εκκλησία. Όπως το “κρατώ το Ορθόδοξο Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως φυλακισμένο” σε μια φυλακή βαρβάρων, σε μια “χώρα φυλακών”, αποτελεί ύβρι προς το ανθρώπινο είδος και πολιτική ευτέλεια.

Σ’ αυτά τα πεδία κρίνονται τόσο οι Η.Π.Α., τόσο η Ρωσία, τόσο η Ε.Ε..

Από τους Έλληνες, από τους Ορθόδοξους, από όλους τους Χριστιανούς, από όλους τους Ανθρώπους καλής θέλησης ανεξαρτήτως θρησκείας.

Κανείς άλλος εκκλησιαστικός, θρησκευτικός θεσμός δεν αντιμετώπισε τόση Βία, Κακία και Μοχθηρία. Συμβαίνει μάλιστα να είναι ο ιστορικότερος θεσμός.

Χωρίς το Φως, την Αύρα της Μητέρας Εκκλησίας, του Ιστορικού Τόπου της, Τόπος και Εκκλησία Ζώντων και Θανόντων, δεν θα υπάρξει στο μέλλον ούτε Ορθοδοξία, ούτε Χριστιανισμός, ούτε Ανθρωπισμός.

Στο Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως κρίνεται το μέλλον της Ανθρώπινης Οικουμένης.

Είναι γνωστή η στάση μου, η γνώμη μου για αυτό από το 1988, την περίοδο της μεγαλύτερης ιστορικά απειλής για την ύπαρξη και παρουσία του στην Κωνσταντινούπολη*. Η ιστορία μου έδωσε και συνεχίζει να μου δίνει δίκαιο.

Κανείς δεν μπορεί να πάει ενάντια στην ιστορία.

*Στο Μικρά Ασία Ενώνει Το Τουρκία Εκβαρβαρίζει και στο Νέο Ανατολικό Ζήτημα…

Μιχάλης Χαραλαμπίδης

Αιξωνή, Ιανουάριος 22