Για την «γενοκτονική πρόθεση των Νεότουρκων και των Κεμαλικών», θα μιλήσει την Τετάρτη 11 Μαΐου 2016 από τις 7.15 μ.μ. έως τις 9 το βράδυ ο ιστορικός Βασίλης Μεϊχανετσίδης, στο πλαίσιο της συνάντησης του κύκλου των μαθημάτων Σύγχρονης Ιστορίας του Ελεύθερου Πανεπιστημίου του Δήμου Κηφισιάς.

Οι διαλέξεις γίνονται στην «Έπαυλη Δροσίνη» - Βιβλιοθήκη Δήμου, Oδός Αγ. Θεοδώρων και Κυριακού, στην Κηφισιά και το θέμα που θα αναπτύξει ο Βασίλης Μεϊχανετσίδης, μέλος της I.A.G.S. (International Association of Genocide Studies), αφορά την πρόθεση που εμπεριέχεται στο σύστημα ιδεών τόσο των Νεότουρκων όσο και του κεμαλισμού γιατην επίλυση του εθνικού ζητήματος μέσω της βιολογικής εξαφάνισης των στοχοποιημένων πληθυσμών.

Στην ευρύτερη περιοχή, η πρακτική αυτή αποφασίστηκε από τους Νεότουρκους το 1911,τέθηκε σε εφαρμογή το 1914 κατά των Αρμενίων, Ελλήνων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και Ασσυρίων, ολοκληρώθηκετ ο 1922 και επισημοποιήθηκε με τη συνθήκη της Λωζάννης.