Τα Ποντιακά Σωματεία του Νομού Κιλκίς με την υποστήριξη του κ. Χρήστου Καλαϊτζίδη (αντιπροέδρου της Ένωσης Εκτάκτων Υπαλλήλων του Υπουργείου Πολιτισμού Βορείου Ελλάδος), γνωστοποιούν ότι έχουν λάβει την απόφαση και προχωρούν στις απαραίτητες ενέργειες που απαιτούνται για την δημιουργία, στην πρωτεύουσα του Νομού Κιλκίς, Μουσείου Ποντιακού Ελληνισμού και Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου.

Η ίδρυση του Μουσείου ουσιαστικά υπαγορεύεται από την νεότερη ιστορία της περιοχής, δεδομένου ότι κατά την διάρκεια του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου, ο νομός αποτέλεσε το σημαντικότερο κέντρο των επιχειρήσεων των συμμάχων, ενώ ως απόρροια αυτών, πραγματοποιήθηκαν ανταλλαγές πληθυσμών και εγκατάσταση προσφύγων στον νομό από την ευρύτερη περιοχή του Πόντου.

Το Μουσείο, στο οποίο θα φιλοξενούνται εκτός από αντικείμενα από τον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο, διάφορες θεματικές εκθέσεις, κειμήλια από τον Πόντο, ψηφιακές βιβλιοθήκες καθώς και μόνιμη Ποντιακή σκηνή θεάτρου, κ.α., φιλοδοξεί να αποτελέσει εστία διάδοσης του Ποντιακού πολιτισμού και γενικότερα του Ελληνισμού της Ανατολής καθώς και κέντρο έρευνας της ιστορίας του Πόντου και του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου.

Σε αυτή την πρωτοβουλία μας απευθύνουμε κάλεσμα στους πολίτες και στους φορείς να συμπράξουν μαζί μας και να καταφέρουμε να υλοποιήσουμε ένα δίκαιο όραμα για τον τόπο, τους κατοίκους του Κιλκίς και του απανταχού Ποντιακού Ελληνισμού.