Εν Συντομία...

Αυτό το μόρφωμα, στο βιβλίο μου αναλύω τα στάδια, τις στιγμές του τερατογονικού εκφυλισμού του, δεν έχει σχέση με την κληρονομιά της Δημοκρατικής Παράταξης. Αυτό λέει η Ιστορία, η Επιστήμη, η Αλήθεια, η Μνήμη. Δεν έχει επιπλέον να προσφέρει τίποτα στην χώρα. Μόνο να ιδιοποιηθεί, να πάρει, να ξαναπάρει.

Το χειρότερο, έχει μόνο να διαχέει στην κοινωνία, στις νέες γενιές την τοξικότητά του. Πολύ κακό έκαναν στην χώρα και τούς ανθρώπους της.

Στις Δημοκρατίες, μάλλον οι Δημοκρατίες αυτά τα μορφώματα τα καταργούν. Οι Φαυλοκρατίες επιδιώκουν να τα συντηρήσουν, να τα επαναφέρουν τεχνητά, για να συνεχισθεί ο έλεγχος της σύγχρονης δυναμικής του Ελληνισμού. Αυτός ήταν ο ρόλος του μορφώματος. Μίλησα γι αυτό, προειδοποίησα δεκαετίες πριν. Η ιστορία μου έδωσε δίκαιο. Άλλο η συμμετοχή σε μια υγιή πολιτική διαδικασία και άλλο η ταύτιση σε μία κατασκευασμένη απάτη, μια ‘’πολιτική’’ απάτη. Η Ελλάδα οφείλει να αφήσει πίσω, στην χωματερή της Ιστορίας ένα ένοχο, υπόδικο, άρρωστο παρελθόν. Πρέπει να προχωρήσει μπροστά με αρχές, αξίες, ιδανικά, με νέες ιδέες, με νέους ανθρώπους που θα τους κινεί το αίσθημα προσφοράς προς την πατρίδα, προς τους Έλληνες, η αγάπη για την Ελλάδα. Παραμένει ,προκαλεί μια έκφραση, μια στάση φαυλότητας η σιωπή όσον αφορά το χρέος εκατομυρίων ευρώ προς την Ελληνική Πολιτεία αυτού του μορφώματος*.

Προκαλεί η σιωπή των εκπροσώπων των θεσμών γι αυτό. Οι Δημοκρατίες και οι Δημοκράτες απαιτούν, επιβάλουν, κατοχυρώνουν την προστασία του Δημοσίου Χρήματος, του Χρήματος της Πόλης. Οι Φαύλοι και οι Φαυλοκρατίες δεν έχουν αυτές τις ευαισθησίες, αυτόν τον πολιτισμό.

Ο σεβασμός προς την Πόλη, τους Θεσμούς, τους είναι άγνωστος. Η ατιμωρησία τους μέχρι σήμερα τροφοδοτεί την θρασύτητα, την συνέχεια της αντιδημοκρατικής και απολίτιστης συμπεριφοράς τους. Γι αυτό η Πόλη πρέπει να τους τιμωρήσει.

*Αυτό αφορά και άλλες ομάδες.

Στα θέματα αυτά θα επανέλθω.

Μιχάλης Χαραλαμπίδης

Αιξωνή, Νοέμβριος 21