Την ετήσια τακτική γενική της συνέλευση πραγματοποιεί η Επιτροπή Ποντιακών Μελετών (ΕΠΜ) την Κυριακή 26 Σεπτεμβρίου 2021, στη «Στέγη Κειμηλίων Ποντιακού Ελληνισμού» στη Νέα Σμύρνη Αττικής.

Αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του διοικητικού συμβουλίου της Επιτροπής Ποντιακών Μελετών, η οποία εκ μέρους του διοικητικού συμβουλίου υπογράφεται από τον πρόεδρο Χρήστο Γαλανίδη και την γενική γραμματέα Γεωργία Χαριτίδου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Ποντιακών Μελετών προσκαλεί τα μέλη της στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στις 26 Σεπτεμβρίου, ημέρα Κυριακή και ώρα 11.00, στη «Στέγη Κειμηλίων Ποντιακού Ελληνισμού» (Αγνώστων Μαρτύρων 73 – Νέα Σμύρνη), με τα εξής θέματα:

1.Έκθεση Πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου έτους 2020.

2.Οικονομικός απολογισμός έτους 2020.

3.Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής.

4.Έκθεση πεπραγμένων και οικονομικού απολογισμού 2020.

5.Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2021.

6.Ανακοινώσεις – Προτάσεις.

Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί οριστικά την 3η Οκτωβρίου 2021, ημέρα Κυριακή και ώρα 11.00, στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα.