Το νέο του ημερολόγιο του 2015 κυκλοφόρησε ο σύλλογος Ποντίων Φοιτητών και Σπουδαστών Θεσσαλονίκης και η θεματολογία του είναι αφιερωμένη στους Αγίους του Πόντου. Όπως επισημαίνουν στο σημείωμά τους οι Πόντιοι φοιτητές, «εκτός από την πλούσια πολιτιστική μας παράδοση, θεωρούμε άξιο να αναδειχθεί και η πνευματική. Οι Άγιοι του Πόντου αποτελούν σημαντικό κομμάτι της πνευματικής μας παράδοσης και μέσα από αυτό το ημερολόγιο μπορούμε να αντλήσουμε αρκετές πληροφορίες για τον βίο τους».

Ο Ιανουάριος (Καλαντάρτ’ς) αφιερώνεται στον Άγιο Βασίλειο τον Μέγα, ο Φεβρουάριος (Κούντουρον) στον Άγιο Θεόδωρο τον Στρατηλάτη, ο Μάρτιος (Μάρτ’΄ς) στον Όσιο Χριστόδουλο τον θαυματουργό, ο Απρίλιος (Απρίλτ΄ς) στον Όσιο Γρηγόριο από την Νικομήδεια, ο Μάιος (Καλομηνάς) στον Άγιο Ευθύμιο τον Ιερομάρτυρα που καταδικάστηκε σε θάνατο στα ψευτοδικαστήρια της Αμάσειας, τον Ιούνιο (Κερασινός) στον νεομάρτυρα Άγιο Ιωάννη Τραπεζούντος, τον Ιούλιο (Χορτοθέρτ’ς) στον Όσιο Αθανάσιο ο εν Άθω, τον Αύγουστο (Αλωνάρτ΄ς) στον Άγιο Ιωάννη Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως, τον Σεπτέμβριο (Σταυρίτες) στον Άγιο Μάμα, τον Οκτώβριο (Τριγομηνάς) στον Όσιο Συμεών ο Νέος Θεολόγος), τον Νοέμβριο (Αεργίτες) στον Όσιο Γεώργιο Καρσλίδη τον Ομολογητή και τον Δεκέμβριο (Χριστιανάρτ’ς) στην Αγία Βαρβάρα την Μεγαλομάρτυρα.