Σημαντικό βήμα για την ασφάλεια της υδροδότησης της Δυτικής Θεσσαλονίκης σε περίπτωση αστοχίας αποτελεί η σημερινή δημοπράτηση του έργου της αποκατάστασης  δεξαμενής χωρητικότητας 20.000 κ.μ. στον Εύοσμο, μετά την εκπόνηση εξειδικευμένης μελέτης για τη γεωτεχνική και στατική αποκατάστασή της, από την Εταιρία Ύδρευσης Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (ΕΥΑΘ).

Η ιδρυτική Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Οργανωτών, Κατασκευαστών Εκθέσεων Ελλάδος (ΣΟΚΕΕ), που εκπροσωπεί την εκθεσιακή βιομηχανία της Ελλάδς, πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 8 Ιουλίου 2022.

Εκπροσωπώντας έναν κλάδο με πάνω από 1.050 εταιρείες, 4.400 εργαζόμενους και 225 εκατομμύρια ευρώ τζίρο, καλύπτει την ανάγκη να επικοινωνηθεί η σημασία των εμπορικών εκθέσεων και των εκθέσεων κοινού για την Ελληνική οικονομία.

Άλλο ένα βήμα στον ψηφιακό μετασχηματισμό της κάνει η ΕΥΑΘ, με την πλήρη πλέον ψηφιοποίηση του αρχείου των πελατών της. Η σχετική συμφωνία υπογράφηκε σήμερα με την ανάδοχο εταιρεία στα γραφεία της ΕΥΑΘ και αφορά σ’ ένα σύνολο 510.000 πελατών ύδρευσης και 65.000 συνδέσεων αποχέτευσης.

Οι υψηλές λειτουργικές επιδόσεις και ταυτόχρονα το υψηλό ενεργειακό κόστος διαμορφώνουν την εικόνα των οικονομικών αποτελεσμάτων του ομίλου της Εταιρίας Ύδρευσης Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (ΕΥΑΘ)  Α.Ε. για την οικονομική χρήση του 2021.

Μία από τις μεγαλύτερες εκθεσιακές διοργανώσεις του αγροτικού κλάδου στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, η Διεθνής Έκθεση Γεωργικών Μηχανημάτων, Εξοπλισμού και Εφοδίων, Agrotica, αναμένεται να πραγματοποιηθεί από τις 20 έως τις 23 Οκτωβρίου 2022 στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης.