Αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 2,83% στο 6μηνο 2023. 

Σχεδόν 6 εκατομμύρια ευρώ «κατευθύνθηκαν» σε επενδύσεις το διάστημα αυτό. 

Από το 2026 αναμένεται αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 40% με την επέκταση της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Νερού Θεσσαλονίκης.

Επιστροφή σε θετικό έδαφος και ανατροπή του κλίματος ζημιών του προηγούμενου 12μήνου, σε συνδυασμό με αυξημένες επενδύσεις, δείχνουν τα αποτελέσματα 6μήνου για την οικονομική χρήση 2023, της Εταιρίας Ύδρευσης Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (ΕΥΑΘ).

Σύμφωνα με τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, ο κύκλος εργασιών του ομίλου από τις πωλήσεις υπηρεσιών ύδρευσης - αποχέτευσης ανήλθε σε 34,8 εκατ. ευρώ έναντι 33,8 εκατ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο, σημειώνοντας αύξηση 2,83%.

Το κόστος πωλήσεων, συγκρατημένο παρά τις πληθωριστικές πιέσεις, ανήλθε στο ποσό των 29,1 εκατ. έναντι 28,9 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2022, σημειώνοντας μικρή αύξηση 0,71 %.

To μικτό κέρδος ανήλθε σε 5,65 εκατ. έναντι 4,9 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περσινής περιόδου, σημειώνοντας αύξηση 15,34%.

Tα προ φόρων κέρδη του ομίλου ανήλθαν σε 500 χιλ. ευρώ έναντι 564 χιλ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο (μείωση 11,4%).

Σημαντική ήταν η αύξηση στα χρηματοοικονομικά έσοδα, τα οποία ανήλθαν σε 493 χιλ. ευρώ έναντι 157 χιλ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο, αύξηση 214%.

Αντίστοιχα, τα μετά φόρων κέρδη την 30ή/06/2023 διαμορφώθηκαν σε 114 χιλ. ευρώ από 9 χιλ. ευρώ, αύξηση της τάξης του 1166,48%.

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 2,7 εκατ. έναντι 3,15 εκατ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο (μείωση 15,32%).

Τέλος, τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα του ομίλου ανήλθαν κατά την 30ή/06/2023 σε 65,6 εκατ. έναντι 71,5 εκατ. την 31η/12/2022, μειωμένα κατά 8,19 %. Η μείωση αυτή οφείλεται αποκλειστικά στην απορρόφηση κονδυλίων για επενδύσεις και συγκεκριμένα ύψους 5,76 εκατ. ευρώ.

«Με επενδύσεις σε έργα υποδομής, καινοτόμες τεχνολογικές εφαρμογές και εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού της η ΕΥΑΘ προχωρά στην επίτευξη των στρατηγικών της στόχων: αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 40% από το 2026, μείωση του υδατικού της αποτυπώματος κατά 20% και του ανθρακικού κατά 50% ως το 2030 - το δεύτερο πιθανότατα και από το 2026. Ήδη πάντως επιτεύχθηκε μείωση της κατανάλωσης ενέργειας της εταιρείας κατά 9,2% από το 2020 έως το 2022», σημείωσε ο πρόεδρος της ΕΥΑΘ, Άγις Παπαδόπουλος.

«Επιστρέφουμε σε αποτελέσματα με θετικό πρόσημο, ανεβάζοντας παράλληλα στροφές στις επενδύσεις της εταιρείας, που μόνο στο 6μηνο έφτασαν τα 5,76 εκατ. ευρώ. Γενικότερα, αυτήν την περίοδο υλοποιείται το επενδυτικό μας σχέδιο 2023-2028 με έργα ύψους 80 εκατ. σε εξέλιξη, έργα ύψους 70 εκατ. σε στάδιο συμβασιοποίησης και 50 εκατ. στο στάδιο του σχεδιασμού. Ο προσανατολισμός μας είναι ‘πράσινος’ και βασικός στόχος η διασφάλιση της υδροδότησης και της αποχέτευσης του Πολεοδομικού με βιώσιμες, ανθεκτικές υποδομές», επισήμανε ο Άνθιμος Αμανατίδης, διευθύνων σύμβουλος της ΕΥΑΘ.

«Επίσης, αναμένουμε την ολοκλήρωση του διαγωνισμού για προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ για 8 χρόνια μέσω ‘πράσινων’ διμερών συμβάσεων PPAs. Για τους καταναλωτές μας, τέλος, παρέχουμε πλέον ένα σύγχρονο πακέτο ηλεκτρονικών εξατομικευμένων υπηρεσιών από το MyEyathPortal, άλλο ένα σημαντικό βήμα στην ψηφιακή εποχή της εταιρείας», κατέληξε ο κ. Αμανατίδης.