Εξειδικευμένο αναισθησιολογικό εξοπλισμό, απαραίτητο για τη διασωλήνωση ασθενών με COVID-19, δώρισε η Εταιρία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (ΕΥΑΘ) στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ.

Πρόκειται για ένα σύστημα βιντεολαρυγγοσκόπησης, το οποίο παρέχει συνθήκες ασφάλειας για το προσωπικό του νοσοκομείου δίνοντας τη δυνατότητα διασωλήνωσης από απόσταση. «Η υγειονομική κρίση έχει διαμορφώσει νέες προτεραιότητες στο πρόγραμμα της εταιρικής μας ευθύνης. Επιθυμώντας να ενισχύσουμε στοχευμένα το εθνικό σύστημα υγείας, ανταποκριθήκαμε άμεσα στο αίτημα του νοσοκομείου για αγορά ειδικού εξοπλισμού ενάντια στην πανδημία. Όλο αυτό το διάστημα εξάλλου διευκολύνουμε ευάλωτες οικονομικά ομάδες του πληθυσμού μας, ώστε να έχουν συνεχή παροχή νερού προς όφελος τελικά της δημόσιας υγείας», επισήμανε ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΥΑΘ Α.Ε., Άνθιμος Αμανατίδης.

Παράλληλα, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΥΑΘ αποφάσισε να ενισχύσει οικονομικά τη διεπιστημονική ομάδα του ΑΠΘ που διενεργεί τις αναλύσεις στα δείγματα λυμάτων από τον βιολογικό καθαρισμό. «Η συστηματική παρακολούθηση του γονιδιώματος του ιού στα λύματα από το ΑΠΘ σε συνεργασία με την ΕΥΑΘ, είναι ένα έργο με πολύ σημαντικό επιστημονικό ενδιαφέρον, αλλά και τεράστια υγειονομική σημασία. Είναι ο δικός μας τρόπος να υποστηρίξουμε την Ελληνική Πολιτεία στη λήψη κρίσιμων αποφάσεων σχετικά με την εξάπλωση της πανδημίας», επισήμανε ο πρόεδρος της ΕΥΑΘ, Άγις Παπαδόπουλος. «Με τη βοήθειά μας θα γίνει προμήθεια απαραίτητων εργαστηριακών αναλωσίμων, όπως αντιδραστήρια, δειγματολήπτες, περιέκτες δείγματος, και θα αγοραστεί και αναγκαίος εξοπλισμός, αναδευτήρες για παράδειγμα, που υφίσταται φθορές και επιμολύνσεις από τα λύματα», διευκρίνισε ο κ. Παπαδόπουλος.

Πέραν της πανδημίας, στο πρόγραμμα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της ΕΥΑΘ εντάχθηκε πρόσφατα και έκτακτη δωρεά για την αγορά νερού ή άλλων βασικών αγαθών υπέρ των πλημμυροπαθών της Καρδίτσας, μετά από αίτημα της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας.