Ο Ιούλιος (Χορτοθέρτς) είναι ο έβδομος μήνας του χρόνου, και έχει 31 ημέρες και είναι ένας από τους πιο ζεστούς μήνες του καλοκαιριού. Στον Πόντο λεγόταν Χορτοθέρτς, επειδή ήταν ο μήνας του θερισμού των σιτηρών και γενικότερα των χόρτων. Το όνομα Χορτοθέρτς, παράγεται από το ουσιαστικό «χόρτον» και το ρήμα «θερίζω».

«Έρθεν ο Χορτοθέρτς

Έπαρ’ το καγιάν σο χέρ’ τ’ς».
«Ήρθε ο Ιούλιος,
Πάρε το δρεπάνι στο χέρι σου».
Στο Πόντο, ο Ιούλιος είχε διαφορετικές ονομασίες από περιοχή σε περιοχή.
Στα Κοτύωρα, Τρίπολη, Κερασούντα, Χαλδία και τη Σάντα, ονομάζονταν «Χορτοθέρης».
Στην περιοχή της Τραπεζούντας, εκτός από «Χορτοθέρης», ονομάζονταν και «Χορτοθέρ’ς».
Στην Ματσούκα και στα Σούρμενα, λεγόταν και «Θερ’νός».
Στην περιοχή της Κρώμνης, αποκαλούνται και με τα δύο ονόματα.