Μεταπτυχιακοί φοιτητές από όλο τον κόσμο θα έχουν την δυνατότητα να πάρουν υποτροφίες από το Φιλανθρωπικό Ίδρυμα Ιβάν Σαββίδη για τη μελέτη του ελληνισμού της Μικράς Ασίας και του Πόντου την περίοδο 1821 - 1924, με την υποβολή αίτησης στο Ελληνικό Κέντρο Έρευνας για τη Μικρά Ασία και τον Πόντο στο Σικάγο.

Ἀδελφοὶ ἠγαπημένοι καὶ τέκνα θεοφιλῆ ἐν τῷ Ἀναστάντι Κυρίῳ,

"Ἐν τῷ κόσμῳ θλῖψιν ἕξετε˙ ἀλλὰ θαρσεῖτε, ἐγὼ νενίκηκα τὸν κόσμον" (Ἰωάν. ις΄, 33), διαβεβαιώνει ὁ θανάτῳ τὸν θάνατον μόνος πατήσας Κύριος τὰς γενεὰς τῶν ἀνθρώπων. Χριστὸς Ἀνέστη! ἀναφωνοῦμεν καὶ ἡμεῖς πρὸς πάντας τοὺς ἐγγὺς καὶ τοὺς μακρὰν ἀπὸ τῆς Ἱερᾶς ταύτης Αὐλῆς τοῦ βιωματικοῦ ἐν τῷ κόσμῳ σταυροῦ καὶ τῆς θλίψεως∙ ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τῆς Αὐλῆς τῆς Ἀναστάσεως∙ ἀπὸ τῆς κόγχης ταύτης τῆς γῆς, τῆς Κωνσταντίνου Πόλεως, ἀπὸ ὅπου διακηρύττεται ὅτι "ζωὴ πολιτεύεται", διαλυομένης τῆς κάθε εἴδους φθορᾶς καὶ αὐτοῦ τοῦ θανάτου.

Το Άγιο Όρος επισκέφθηκε ο Ιβάν Σαββίδης, ως πνευματικός πρεσβευτής του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων στην Ανατολική Ευρώπη και το ρωσόφωνο κόσμο, ενώ πραγματοποίησε συναντήσεις με ηγέτες της Ορθόδοξης Εκκλησίας.

Νέο διοικητικό συμβούλιο εξελέγη στο σύλλογο Ποντίων Όφφενπαχ «Ο ΞΕΝΙΤΕΑΣ» στη Γερμανία.

Το νέο διοικητικό συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα και απαρτίζεται από τους:

Ο εισηγητής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας, βουλευτής Λαρίσης της Νέας Δημοκρατίας, κ. Μάξιμος Χαρακόπουλος, με αφορμή τα πολύνεκρα τρομοκρατικά κτυπήματα σε εκκλησίες Κοπτών Χριστιανών στην Αίγυπτο, έκανε την ακόλουθη δήλωση: