Η ενίσχυση της έρευνας, των εκπαιδευτικών, πολιτιστικών και κοινωνικών σχέσεων ανάμεσα στις δύο πλευρές, περιλαμβάνονται στους στόχους του πρωτοκόλλου συνεργασίας που υπογράφτηκε σήμερα μεταξύ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και του Γενικού Προξενείου της Γεωργίας στη Θεσσαλονίκη.

Το πρωτόκολλο από την πλευρά του Πανεπιστημίου υπέγραψε ο Πρύτανης, καθηγητής Στυλιανός Δ. Κατρανίδης, καθώς και η Πρόεδρος του Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών (ΒΣΑΣ), καθηγήτρια Φωτεινή Τσιμπιρίδου, ενώ από την πλευρά του Προξενείου, ο Γενικός Πρόξενος της Γεωργίας στη Θεσσαλονίκη, Nodar  Komakhidze.

PAMAK.GEORGIA.PROXENOS.4.2022.Φ1 4

Το πρωτόκολλο συνεργασίας από την πλευρά του Πανεπιστημίου υπέγραψε ο Πρύτανης, καθηγητής Στυλιανός Δ. Κατρανίδης, καθώς και η Πρόεδρος του Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών (ΒΣΑΣ), καθηγήτρια Φωτεινή Τσιμπιρίδου, ενώ από την πλευρά του Προξενείου, ο Γενικός Πρόξενος της Γεωργίας στη Θεσσαλονίκη, Nodar Komakhidze

Όπως επισημάνθηκε από όλους κατά την τελετή υπογραφής, η συμφωνία συνεργασίας θα κινηθεί κυρίως σε δύο βασικούς άξονες. Ο πρώτος αφορά τη διεύρυνση των ανταλλαγών μεταξύ φοιτητών και προσωπικού στο πλαίσιο ευρωπαϊκών προγραμμάτων όπως το Erasmus+, κάτι το οποίο ήδη συμβαίνει μεταξύ του σημαντικού κρατικού Πανεπιστημίου της Τυφλίδας, ILIA State University και του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

PAMAK.GEORGIA.PROXENOS.4.2022.Φ1 2

Ο δεύτερος σημαντικός άξονας αφορά την ένταξη της διδασκαλίας της Γεωργιανής γλώσσας στο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών, με στόχο αυτό να επιτευχθεί μέσα στο επόμενο ακαδημαϊκό εξάμηνο.

PAMAK.GEORGIA.PROXENOS.4.2022.Φ1 3

Στο τέλος της τελετής υπογραφής της συμφωνίας, στην οποία εκτός από τους υπογράφοντες συμμετείχαν ο Αντιπρύτανης Διοικητικών Υποθέσεων, Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας, καθηγητής Δημήτριος Κυρκιλής (δεξιά) και η επίκουρη καθηγήτρια του Τμήματος ΒΣΑΣ, Ελένη Σιδέρη (κέντρο), έγινε ανταλλαγή αναμνηστικών δώρων και έντυπου ενημερωτικού υλικού

Στο τέλος της τελετής υπογραφής της συμφωνίας, στην οποία εκτός από τους υπογράφοντες συμμετείχαν ο Αντιπρύτανης Διοικητικών Υποθέσεων, Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας, καθηγητής Δημήτριος Κυρκιλής και η επίκουρη καθηγήτρια του Τμήματος ΒΣΑΣ, Ελένη Σιδέρη, έγινε ανταλλαγή αναμνηστικών δώρων και έντυπου ενημερωτικού υλικού.