Ανθρωπιστική βοήθεια μετέφερε στην Οδησσό της Ουκρανίας και την παρέδωσε στις δημοτικές αρχές της πόλης, ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, ενώ ανακοίνωσε ότι από σήμερα θα λειτουργήσει ξανά το ελληνικό προξενείο.

Ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας επισκέφθηκε και το Μουσείο της Φιλικής Εταιρίας και έγραψε στα κοινωνικά δίκτυα. «Υπό τις δυσχερέστερες των συνθηκών, η Ελληνική παρουσία στην Οδησσό παραμένει ζωντανή, πιστή στο πνεύμα των ιδρυτών της Φιλικής Εταιρείας, έγραψε στο βιβλίο επισκεπτών του Μουσείου της Φιλικής Εταιρείας στην Οδησσό».

Το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε πως η ελληνική ανθρωπιστική βοήθεια, θα παραδοθεί στις Δημοτικές Αρχές της πόλης. Σκοπός της επίσκεψης πέραν της μεταφοράς βοήθειας, είναι η δημιουργία διαρκούς μηχανισμού διανομής ανθρωπιστικής βοήθειας, συνάντηση με μέλη της ελληνικής κοινότητας, η επαναλειτουργία του Γενικού Προξενείου στην πόλη, καθώς και η επίσκεψη και διαπίστωση της κατάστασης χώρων άρρηκτα συνδεδεμένων με την ελληνική ιστορία, όπως το Μουσείο Φιλικής Εταιρίας.

Μετά την επίσκεψή του στην Οδησσό, ο Νίκος Δένδιας δήλωσε στους Έλληνες δημοσιογράφους:

Η Ελλάδα είναι παρούσα στην Οδησσό. Είμαι σήμερα εδώ, εκπροσωπώντας την Ελληνική Κυβέρνηση, την κυβέρνηση Μητσοτάκη, αλλά θεωρώ και ολόκληρη την ελληνική κοινωνία, για να μεταφέρω, κατ’ αρχήν εδώ στην Οδησσό, βοήθεια. Ανθρωπιστική βοήθεια για την ελληνική ομογένεια, αλλά και για το σύνολο του πληθυσμού της πόλης.

Από σήμερα θα λειτουργήσει ξανά το ελληνικό Προξενείο. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Πρόξενο, τον κ. Δόχτση, και τους συνεργάτες του για το καθήκον τους και τον τρόπο με τον οποίο το επιτελούν. Η λειτουργία του Προξενείου θα βοηθήσει στη διανομή της ανθρωπιστικής βοήθειας και τη δημιουργία διαδρόμων εκκένωσης της ελληνικής ομογένειας, αν χρειαστεί, από οποιοδήποτε περιοχή της Ουκρανίας μέσω της Οδησσού. Και θα υπογραμμίσει την ιστορική μας παρουσία σε αυτή την πόλη.