Την ελληνική γλώσσα στην Αυστραλία μπορεί να την κρατήσουν ζωντανοί οι νέοι μετανάστες, αφού η έλλειψη δασκάλων με κατάλληλα προσόντα για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας, η μείωση των ωρών διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας και το γεγονός ότι οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται στην αίθουσα είναι απαρχαιωμένες συρρικνώνουν την ελληνική γλώσσα στην Αυστραλία.

Οι διαπιστώσεις αυτές αποτελούν μερικά από τα βασικά συμπεράσματα έρευνας που συγγράφουν από κοινού οι ομογενείς πανεπιστημιακοί Μιχάλης Τσιανίκας, καθηγητής του Τμήματος Νεοελληνικών από το Πανεπιστήμιο της Νότιας Αυστραλίας Flinders, και Αναστάσιος Τάμης, από το Πανεπιστήμιο Δ. Αυστραλίας Notre Dame.

Η έρευνα, σύμφωνα με την εφημερίδα Νέος Κόσμος, ασχολείται με την ελληνόγλωσση εκπαίδευση στην Αυστραλία από την περίοδο 1997 - 2014 και εξετάζει πώς οι αλλαγές στην κοινωνική δομή της ομογένειας της Αυστραλίας, οι θεσμικές αλλαγές στο εκπαιδευτικό σύστημα της Αυστραλίας και οι πολιτικοοικονομικές εξελίξεις στην Ελλάδα επηρέασαν την ελληνόγλωση εκπαίδευση στην Αυστραλία. Τα ευρήματα της μελέτης διαγράφουν ένα ιδιαίτερα μελανό μέλλον για την ελληνική γλώσσα στην Αυστραλία αλλά όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο κ. Τάμης αυτό δεν θα πρέπει να μας εκπλήσσει. «Είναι συνέπεια των ιστορικών, κοινωνικών και οικονομικών συνθηκών στην ομογένεια και σίγουρα της έλλειψης μίας πιο συστημικής πολιτικής εκ μέρους μας, μίας στρατηγικής με αποκλειστικό στόχο τη διατήρηση της γλώσσας» σημειώνει.

Πριν το 2009 οι πανεπιστημιακοί εκτιμούσαν ότι η ελληνική γλώσσα θα συνεχίσει τη δυναμική της παρουσία στην αυστραλιανή κοινωνία έως το 2025. Το γεγονός ότι περίπου 80.000 Έλληνες από την Ελλάδα είτε επέστρεψαν στην Αυστραλία ή μετανάστευσαν στην Αυστραλία αναπτέρωσε τις ελπίδες και στις τότε εκτιμήσεις προστέθηκαν άλλα 15 χρόνια όσον αφορά τη «ζωή» της ελληνικής γλώσσας στην Αυστραλία.