Την προκήρυξη τριών υποτροφιών σε άπορους επιστήμονες, για σπουδές μεταπτυχιακού ή διδακτορικού επιπέδου, κατά προτίμηση στο εξωτερικό, ανακοίνωσε η Εύξεινος Λέσχη Θεσσαλονίκης , προκηρύσοντας την «Υποτροφία Λίτσα και Ιωάννη Λαζαρίδη εις μνήμην Γεωργίου Πατσάκωφ».

Αναλυτικά το περιεχομενο της Προκήρυξης είναι το ακόλουθο.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Η Εύξεινος Λέσχη Θεσσαλονίκης ανακοινώνει την προκήρυξη της «Υποτροφίας Λίτσας και Ιωάννου Λαζαρίδη εις μνήμην Γεωργίου Πατσάκωφ» για το έτος 2024. Η υποτροφία θα απονεμηθεί σε τρεις νέους άπορους επιστήμονες (έκαστη ύψους 3.000€) για σπουδές (μεταπτυχιακού ή διδακτορικού επιπέδου) κατά προτίμηση στο εξωτερικό.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν στη Γραμματεία του Σωματείου (Λ. Νίκης 13, 2ος όροφος), μέχρι 8 Δεκεμβρίου 2023, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες την αίτησή τους, η οποία θα πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1.Βιογραφικό σημείωμα.

2.Αντίγραφο πτυχίου από το οποίο προκύπτει ο ακριβής αριθμητικός βαθμός του πτυχίου ή βεβαίωση του Τμήματος φοίτησης ότι έχουν εκπληρωθεί όλες οι σπουδαστικές υποχρεώσεις για τη λήψη του πτυχίου με βαθμό τουλάχιστον επτά (7).

3.Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το οποίο προκύπτει: α) η ελληνική ιθαγένεια, β) η ηλικία όχι μεγαλύτερη των τριάντα έξι (36) ετών.

4.Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.

5.Εκκαθαριστικό σημείωμα (αντίγραφο) της τελευταίας οικονομικής χρήσης (δικό τους, εάν υποβάλλουν δήλωση, άλλως των γονέων τους).

6.Έγγραφο το οποίο αποδεικνύει την πλήρωση κοινωνικών κριτηρίων (π.χ. πολυτεκνία, απώλεια γονέα, ασθένεια, μονογονεϊκή οικογένεια κλπ).

7.Επίσημο τίτλο πιστοποίησης γνώσης ξένης γλώσσας στην οποία διδάσκονται τα μαθήματα της σχολής φοίτησης σε περίπτωση χρήσης της υποτροφίας στο εξωτερικό.

8.Θέμα και περίληψη μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας ή διδακτορικής διατριβής.

9.Δύο (2) συστατικές επιστολές καθηγητών πανεπιστημίου.

10.Υπεύθυνη Δήλωση (επικυρωμένη ή από την υπηρεσία www.gov.gr) με την οποία ο υποψήφιος:

α) αποδέχεται τους όρους της πρόσκλησης, β) δηλώνει ότι δεν έλαβε ούτε λαμβάνει υποτροφία για τις ίδιες σπουδές από την ίδια ή από άλλη κληρονομία, κληροδοσία ή δωρεά και γ) ότι δεν απασχολείται σε δημόσιο φορέα σε έμμισθη θέση με σύμβαση αορίστου χρόνου.

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά μπορούν να αποσταλούν και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από την Γραμματεία στο τηλέφωνο, 2310/241753.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                  Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ               ΑΝΑΤΟΛΗ ΜΕΝΤΕΣΙΔΟΥ