Για έβδομη ακαδημαϊκή χρονιά (2023 - 2024) ξεκινούν και πάλι τα μαθήματα της Έδρας Ποντιακών Σπουδών (χρηματοδότηση Ιδρύματος Ιβάν Σαββίδη) στο Τμήμα Ιστορίας - Αρχαιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), στα οποία εκτός από τους φοιτητές του συγκεκριμένου Τμήματος, μπορεί να τα παρακολουθήσουν και οι φοιτητές των υπόλοιπων Τμημάτων της Φιλοσοφικής Σχολής, καθώς και άλλων Τμημάτων του ΑΠΘ.

APTH.EDRA.PONTIAKON.SOYDON.SHMA.n

Α. Εισαγωγή στην Ιστορία του Μικρασιατικού Ελληνισμού. Ο Ελληνισμός της Ανατολής κατά τους Νεότερους Χρόνους (Τετάρτη 18.30 - 21.00, αίθ. 111, έναρξη 11 Οκτωβρίου 2023).

Β. Κοινωνική και Πολιτική Οργάνωση του Μικρασιατικού Ελληνισμού. Ο Πόντος από την κατάλυση της Αυτοκρατορίας των Κομνηνών μέχρι τις αρχές του 19ου αιώνα (Πέμπτη 18.30 - 21.00, αίθ. 111, έναρξη 5 Οκτωβρίου 2023).

Τα μαθήματα επιλογής προσφέρονται και φέτος σε φοιτητές και φοιτήτριες, όχι μόνον του Τμήματος Ιστορίας – Αρχαιολογίας, αλλά και των υπόλοιπων Τμημάτων της Φιλοσοφικής Σχολής ΑΠΘ καθώς και άλλων Τμημάτων του ΑΠΘ.

Προγραμματίζονται, επίσης, και στο νέο ακαδημαϊκό έτος: επισκέψεις σε αρχεία και μουσεία, εκπόνηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και συνεργασίες με επιστημονικούς και άλλους φορείς της Ελλάδας και του εξωτερικού.