Θυμάμαι το Θόδωρο Παυλίδη όντας πρόεδρο του δημοτικού Συμβουλίου Κιλκίς, επί Δημαρχίας Αναστάσιου Αμανατίδη. Ως ελληνική κοινότητα Σουηδίας στην πόλη Νορτσέπινγκ, τότε, αποστείλαμε επιστολή στο δημοτικό Συμβούλιο του Κιλκίς, με το αίτημα της ονοματοδοσίας οδού στη μνήμη του δολοφονηθέντος πρωθυπουργού της Σουηδίας, του Ούλωφ Πάλμε.

οΤο δημοτικό συμβούλιο Κιλκίς αποδέχθηκε καταρχήν το αίτημά μας και μας ζήτησε να παραστούμε, κατά την ημέρα της συζήτησής του, στην αίθουσα των συνεδριάσεων.

Την κοινότητά μας την εκπροσώπησα εγώ, ως πρόεδρός της. Κατά την ημέρα της συζήτησης του αιτήματός μας, πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Κιλκίς ήταν ο διαπρεπής νομικός, εξαιρετικός πολιτικός, ερευνητής και μελετητής της ποντιακής Ιστορίας, ο Θόδωρος Παυλίδης.

Με το που ανέγνωσε το θέμα της συζήτησης με κάλεσε ονομαστικά να μιλήσω για το αίτημά μας. Να πω λίγα λόγια για την πολιτική προσωπικότητα που ακούει στο όνομα Ούλωφ Πάλμε και το τι σήμανε ως πολιτικός για τον ελληνισμό της Σουηδίας.

Εκείνο που διέκρινα ήταν ότι μιλούσε ένας συμπολίτης μου με ξεχωριστό εύρος μορφωτικού και δημοκρατικού πνεύματος, που διαπότιζε όλα τα λεγόμενά του. Ο τρόπος που ανέλυε τους λόγους για τους οποίους πρέπει να γίνει αποδεκτό το αίτημα της κοινότητάς μας από το δημοτικό συμβούλιο ήταν μοναδικός, υπερθεματίζοντας και ημών των ιδίων. Πρόσθεσε, μάλιστα, το πολιτισμικό και ανθρωπιστικό νόημα που έχει μια τέτοια πράξη στη σύσφιξη των σχέσεων και της ενίσχυσής τους μεταξύ των δύο λαών: Ελλάδας και Σουηδίας. Έκτοτε χάρη στη ρητορική δεινότητα και την πολιτική υπευθυνότητα του Θόδωρου Παυλίδη, υπάρχει στο Κιλκίς οδός με το όνομα του Ούλωφ Πάλμε.

Η απώλεια ανθρώπων σαν τον Θόδωρο Παυλίδη είναι συνώνυμη με την απώλεια πολλών αξιών, πολιτισμικών επιστημονικών και άλλων που συνθέτουν το ποιόν και την ποιότητα εξαιρετικών πολιτικών και θέτουν πάνω από όλα τον άνθρωπο.

Νίκος Κωνσταντινίδης