Στην ετήσια τακτική γενική συνέλευση για το 2020, προσκαλεί τα μέλη του σωματείου η Λέσχη Ποντίων Νομού Καβάλας, την Κυριακή 26 Ιανουαρίου, στα γραφεία της, στην οδό Μεραρχίας 89Β στην πόλη της Καβάλας.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Λέσχης Ποντίων Νομού Καβάλας, την οποία εκ μέρους του διοικητικού συμβουλίου υπογράφει ο πρόεδρος Μιχάλης Τσουλφίδης «συμφώνα με το Νόμο και το Καταστατικό του Συλλόγου, καλούνται τα μέχρι 31/12/19 ταμειακά ενήμερα τακτικά μελή αυτού, στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί την 26 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 12.30 μ.μ., στο Πνευματικό Κέντρο του Συλλόγου προκειμένου να αποφασίσουν επί των κατωτέρω θεμάτων:

1.Απολογισμός οικονομικής χρήσης 2019 και συνοπτική παρουσίαση του εν γένει έργου και των δράσεων του συλλόγου για το έτος 2019.

2.Έγκριση του οικονομικού απολογισμού των πεπραγμένων και των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2019.

3.Προγραμματισμός δράσεων για το έτος 2020».