Τα κακοσύνιας λιθάρια είναι…
Έμπρες μη σύρτς ατα,
θα έρταν ‘ς σα ποδάρια σ’…!
Ποντιακή παροιμία

Τ ο Μ α κ ε δ ο ν ι κ ό ν-ι

Τριάντα χρόνια έζησαμ’
το Μακεδονικόν-ι,
ατό, φωτίαν κι άψιμον
μαχαίρ’ με το λιακόν-ι..!

Κι ο Τσίπρας ο Αλέξανδρον, 
ατός τη σκήλ’ ο γιόν’ι, 
εταρταγάντσεν κ’ έκοψεν 
τον Γόρδιον δεσμόν-ι..!

Καμίαν, ντο ‘κ’ ενούνιζαν
πέντ’ έξ’ πρωθυπουργοί,
εντόκεν κ’ εν εποίκεν α’ 
Καλανταρί πρωί…!

Ο Ντόραν κι ο Αλέξανδρον 
εποίκαν συνεργίαν..
αδελφωμέν’ να ζούμε ούλ’
‘ς σ’ έναν Μακεδονίαν..!

Άλλο να μη ταβίζομε 
και να μη τοουσεύουμ’,
εντάμαν να πορεύκουμες 
να ζούμ’ και ιενεύουμ’…

Εσάσεψαν κ’ εθάμαξαν 
τη κοσμί οι τρανοί,
συνθήκην ντ’ εγιουτούρεψαν
αρ’ δύο παλαλοί…!

Κι ο Μητσοτάκης χαίρεται
‘ς σα γέλτα ‘ξεραχώθεν,
ντ’ ευρέθεν είνας εύκαιρος
κι ας σην πελιάν εσκώθεν…!

Τσίπρα μ’, το Νόμπελ’ ντο θ’ εφτάς;
Απές γομάτον βδέλας,
‘ς σα εκλογάς, ντο έρχουνταν,
θα κόφν’ ατά τα χέρια σ’..!

Κουρπάν εσύ θα ίνεσαι
‘ς σο Μακεδονικόνι,
με τα συλλαλητήρια
έμαθαν τον λαόν-ι…..!

Αέτς παθάν’νε οι τρανοί 
άμον τον Βενιζέλον,
ντ’ εποίκαν ατον κεπεζέν
κι ας σην Ελλάδαν ξένον…!

Νουνίζω, ντο θα ίντανε 
οι Μακεδονομάχοι..
χωρίς συλλαλητήρια
κι αρ’ μ’ έναν Μητσοτάκην…!

Υ.Γ. 
Τετάρτη, ‎6 Φεβρουαρίου ‎2019, ‏‎10:56:08 μ.μ.
Το έγραψα όπως διαφαίνεται πριν πέντε μήνες. Δεν το δημοσίευσα για να μην δυσαρεστήσω την Αριστερά και την Δεξιά….
Εκ των υστέρων επιβεβαιώνεται πως εκτός από σατυρικό, υπήρξε διορατικό και διαχρονικό……!

Το κείμενο δημοσιεύθηκε στην προσωπική σελίδα του Παναγιώτη Μωυσιάδη στο fb