Ο καθηγητής Στυλιανός Κατρανίδης του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, της Σχολής Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών, εκλέχτηκε την Τετάρτη 13 Ιουνίου 2018, στο δεύτερο γύρο, νέος Πρύτανης στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, με 114 ψήφους και ποσοστό 51,58%, έναντι του συνυποψηφίου του Κώστα Παπαδόπουλου με 107 ψήφους και ποσοστό 48,42.

Αντιπρυτάνεις εκλέχθηκαν από την Δευτέρα 12 Ιουνίου 2018 η καθηγήτρια Ευγενία Αλεξανδροπούλου και οι καθηγητές Δημήτριος Κυρκιλής και Δημήτριος Χανδράκης.

Η θητεία των νέων Πρυτανικών Αρχών θα αρχίσει την 1η Σεπτεμβρίου 2018 και θα λήξει στις 31 Αυγούστου 2022.