Θα «δίνει» ιλύ καλύτερης ποιότητας για χρήση ως εναλλακτικό καύσιμο και ως λίπασμα

Δυνατότητα για επεξεργασία ιλύος και άλλων εγκαταστάσεων όμορων περιοχών

Σε ανακατασκευή της Μονάδας Θερμικής Ξήρανσης ιλύος στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης (ΕΕΛΘ) προχωρά η Εταιρία Ύδρευσης Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (ΕΥΑΘ), με σκοπό η ιλύς που απομένει από την επεξεργασία των αστικών λυμάτων της Θεσσαλονίκης να είναι καλύτερης ποιότητας με περιβαλλοντικούς όρους, αλλά και μεγαλύτερης αποδοτικότητας κατά τη χρήση της ως λιπάσματος σε αγροτικές καλλιέργειες.

EYATH.SYMBASH.EELTH.14.9.20222

Ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΥΑΘ (αριστερά) με τον εκπρόσωπο της ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ, Π. Διαμαντόπουλο, Διευθυντή Έργου

Η σχετική σύμβαση υπογράφηκε σήμερα μεταξύ της ΕΥΑΘ και της αναδόχου εταιρείας ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ, με προϋπολογισμό 1,75 εκατ. € πλέον ΦΠΑ και διάρκεια 12 μήνες. Η ανακατασκευή της μονάδας θα εξασφαλίσει καλύτερους όρους λειτουργίας, μεγαλύτερη ασφάλεια και αποδοτικότητα, αλλά και καλύτερο προϊόν προς χρήση ως εδαφοβελτιωτικό. Παράλληλα, η βέλτιστη απόδοση της μονάδας θα δώσει τη δυνατότητα στην εγκατάσταση να υποδέχεται και να επεξεργάζεται αστική ιλύ και από άλλες εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων όμορων περιοχών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

EYATH.SYMBASH.EELTH.14.9.20221

Από αριστερά, Μαρία Πεταλά, μέλος Δ.Σ. ΕΥΑΘ Α.Ε., Άνθιμος Αμανατίδης, διευθύνων σύμβουλος ΕΥΑΘ, Νόπη Θεοδωρίδου, γενική διευθύντρια, Π. Διαμαντόπουλος της ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ και Κώστας Κωτούλας, διευθυντής Εγκαταστάσεων Αποχέτευσης ΕΥΑΘ Α.Ε.

«Προσπαθούμε να συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία μέσα από την καθημερινή επιχειρησιακή μας δράση και η διάθεση αποξηραμένης ιλύος για θερμική αξιοποίηση και κομποστοποίηση είναι ακριβώς προς αυτήν την κατεύθυνση. Μεσοπρόθεσμος στόχος μας, βέβαια, παραμένει η μείωση του αποτυπώματος άνθρακα κατά 50% ως το 2030», σημείωσε κατά την υπογραφή της σύμβασης ο Άνθιμος Αμανατίδης, διευθύνων σύμβουλος της ΕΥΑΘ Α.Ε.

Οι μονάδες θερμικής ξήρανσης ιλύος δέχονται ποσότητες αφυδατωµένης λάσπης που παράγεται καθηµερινά στις εγκαταστάσεις λυμάτων µε σκοπό τη θερµική επεξεργασία της, την εξάτµιση του νερού που περιέχει και την παραγωγή τελικού ξηρού προϊόντος, το οποίο µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως καύσιµο σε βιοµηχανίες ή ως εδαφοβελτιωτικό υλικό. Η ΕΕΛΘ παράγει καθημερινά κατά μέσο όρο περίπου 100 τόνους αφυδατωμένης ιλύος, η οποία παραλαμβάνεται από κατάλληλα αδειοδοτημένες εταιρείες προς διαχείριση και περαιτέρω αξιοποίησή της με τη μορφή εδαφοβελτιωτικού - λιπάσματος για εφαρμογή σε αγροτικές καλλιέργειες. Η συνολική ποσότητα ιλύος μόνο για το 2021 ανήλθε σε 24.250 τόνους.

EYATH.SYMBASH.EELTH.14.9.20223

Η ανακατασκευή της μονάδας εντάσσεται σε σειρά έργων στην ΕΕΛΘ και άλλες εγκαταστάσεις της ΕΥΑΘ που ενισχύουν τις βιώσιμες πρακτικές της κυκλικής οικονομίας, με σεβασμό στο περιβάλλον και πάντα προς την κατεύθυνση του στρατηγικού στόχου των Ηνωμένων Εθνών για φθηνή και καθαρή ενέργεια.

Σε περίπου 45.000 ανήλθαν οι επισκέπτες της 86ης Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης κατά τη διάρκεια του πρώτου Σαββατοκύριακου, με την κίνηση να παραπέμπει στα επίπεδα του 2019.

Μετά το σημαντικό αυτό momentum του πρώτου διημέρου η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, συνεχίζει να υποδέχεται και στη διάρκεια αυτής της εβδομάδας το αυξημένο ενδιαφέρον του κόσμου.

«Ανεβαίνει η θερμοκρασία» στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης, όπου η 86η ΔΕΘ υποδέχεται τους επισκέπτες της με ένα ευρύ φάσμα εκδηλώσεων και δράσεων, οι οποίες κορυφώνονται κάθε βράδυ με τις συναυλίες στο Τόξο της ΧΑΝΘ.

  • Διανομή μερίσματος 0,2186 ευρώ / μετοχή αποφάσισε η σημερινή τακτική Γενική Συνέλευση της ΕΥΑΘ
  • Μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής - θερμικής ενέργειας, διαχείριση βιομάζας στην «ατζέντα» της εταιρείας

Τη μετεξέλιξη της ΕΥΑΘ σε μια σύγχρονη ΔΕΚΟ με διευρυμένες δραστηριότητες, που «παρακολουθούν» τα καίρια ζητήματα περιβάλλοντος κι εξοικονόμησης ενέργειας, επικύρωσε με τις αποφάσεις της η σημερινή Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, αποφασίζοντας επιπλέον διανομή μερίσματος 0,2186 ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση του 2021.

Ειδικότερα, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τροποποιήσεις του καταστατικού της εταιρείας για την εναρμόνισή του με τις απαιτήσεις του νομοθετικού πλαισίου, αλλά και την προσθήκη νέων δραστηριοτήτων.

EYATH.GENIKH.SYNELEFSI.8.9.2022 1

Οι τελευταίες σχετίζονται με: την κατασκευή, εγκατάσταση, λειτουργία και εκμετάλλευση μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας, την απόκτηση και εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας παραγόμενης από ανεμογεννήτριες, φωτοβολταϊκούς σταθμούς ή άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, την έρευνα και εκμετάλλευση της γεωθερμίας, την επεξεργασία θαλάσσιου ή υφάλμυρου νερού, με σκοπό την αφαλάτωση και την εμπορία πόσιμου ύδατος ή με σκοπό την άρδευση, και τέλος τη διαχείριση, ανακύκλωση και κομποστοποίηση στερεών και υγρών αποβλήτων καθώς και βιομάζας.

«Ανοίγουμε το βήμα μας για την επόμενη μέρα, προσαρμοζόμαστε στη νέα εποχή, καθώς είναι προφανές ότι οι κοινωνίες κι οι οικονομίες μας μεταλλάσσονται με ταχύτατους ρυθμούς. Επιδίωξή μας είναι, μέσα σ’ αυτό το αβέβαιο επιχειρηματικό περιβάλλον, να συνεχίσουμε το έργο μας για μια πόλη με ανθεκτικές υποδομές δίνοντας έμφαση στις αρχές της εταιρικής διακυβέρνηση και της βιώσιμης ανάπτυξης», επισήμανε ο πρόεδρος της ΕΥΑΘ, Άγις Παπαδόπουλος.

«Προσπαθούμε να βελτιώνουμε διαρκώς τις υπηρεσίες μας, να ακολουθούμε τις καλές πρακτικές του σύγχρονου επιχειρείν, με διαφανείς διαδικασίες και κοινωνικά - περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένο μάνατζμεντ. Παράλληλα, μας ενδιαφέρει να παρουσιάζουμε σταθερούς προϋπολογισμούς με υψηλές μερισματικές αποδόσεις προς όφελος των μετόχων, ώστε να διασφαλίζουμε την αναπτυξιακή προοπτική της εταιρείας», συμπλήρωσε ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΥΑΘ Α.Ε., Άνθιμος Αμανατίδης.

Παράλληλα, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την ετήσια οικονομική έκθεση της ΕΥΑΘ και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου, όπως και τις εκθέσεις διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και του ανεξάρτητου ορκωτού ελεγκτή-λογιστή για τη χρήση του 2021. Ενέκρινε επίσης τη συνολική διαχείριση του Δ.Σ. και απάλλαξε τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της προηγούμενης διαχειριστικής χρήσης. Ομοίως, ενέκρινε τις αμοιβές και τις αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν στα μέλη του Δ.Σ. κατά την εταιρική χρήση του 2021, σύμφωνα με την πολιτική αποδοχών της εταιρείας και την έκθεση αποδοχών, επικύρωσε την εισήγηση της Επιτροπής Ελέγχου της εταιρείας για τον ορισμό ορκωτού ελεγκτή κατά τη χρήση του 2021 και ενέκρινε τις αμοιβές του.

Επίσης, εγκρίθηκε η αναθεώρηση της πολιτικής αποδοχών και ανακοινώθηκε η εκλογή στο Δ.Σ. του Δ. Κωνσταντακόπουλου ως μη εκτελεστικού μέλους (μετά την παραίτηση του Γ. Σάτλα). Δόθηκε άδεια στα μέλη του Δ.Σ. και τα στελέχη διευθύνσεων της εταιρείας να συμμετέχουν σε διοικητικά συμβούλια ή στη διοίκηση άλλων συνδεδεμένων εταιρειών (σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 24) και, τέλος, επαναβεβαιώθηκε η σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου της εταιρείας.

Τον εποπτεύοντα υφυπουργό Εσωτερικών, αρμόδιο για θέματα Μακεδονίας - Θράκης, Σ. Καλαφάτη, εκπροσώπησε ο Θεοφύλακτος Παπαδόπουλος, αναπλ. Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης ΥΜΑ-Θ.

Ως ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος ορίστηκε η Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου 2022.

  • Και φέτος στο Περίπτερο 15, σταντ 40
  • «Παιδική γωνιά» αυτήν τη χρονιά για τους μικρούς επισκέπτες της ΔΕΘ

Με ό,τι πιο… στιβαρό έχει, τα μεγάλα τεχνικά της έργα εν εξελίξει, «κατεβαίνει» η ΕΥΑΘ στη φετινή 86η ΔΕΘ, που διοργανώνεται σε ένα ρευστό περιβάλλον διεθνώς, με τιμώμενη χώρα τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.