Θα «δίνει» ιλύ καλύτερης ποιότητας για χρήση ως εναλλακτικό καύσιμο και ως λίπασμα

Δυνατότητα για επεξεργασία ιλύος και άλλων εγκαταστάσεων όμορων περιοχών

Σε ανακατασκευή της Μονάδας Θερμικής Ξήρανσης ιλύος στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης (ΕΕΛΘ) προχωρά η Εταιρία Ύδρευσης Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (ΕΥΑΘ), με σκοπό η ιλύς που απομένει από την επεξεργασία των αστικών λυμάτων της Θεσσαλονίκης να είναι καλύτερης ποιότητας με περιβαλλοντικούς όρους, αλλά και μεγαλύτερης αποδοτικότητας κατά τη χρήση της ως λιπάσματος σε αγροτικές καλλιέργειες.

EYATH.SYMBASH.EELTH.14.9.20222

Ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΥΑΘ (αριστερά) με τον εκπρόσωπο της ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ, Π. Διαμαντόπουλο, Διευθυντή Έργου

Η σχετική σύμβαση υπογράφηκε σήμερα μεταξύ της ΕΥΑΘ και της αναδόχου εταιρείας ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ, με προϋπολογισμό 1,75 εκατ. € πλέον ΦΠΑ και διάρκεια 12 μήνες. Η ανακατασκευή της μονάδας θα εξασφαλίσει καλύτερους όρους λειτουργίας, μεγαλύτερη ασφάλεια και αποδοτικότητα, αλλά και καλύτερο προϊόν προς χρήση ως εδαφοβελτιωτικό. Παράλληλα, η βέλτιστη απόδοση της μονάδας θα δώσει τη δυνατότητα στην εγκατάσταση να υποδέχεται και να επεξεργάζεται αστική ιλύ και από άλλες εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων όμορων περιοχών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

EYATH.SYMBASH.EELTH.14.9.20221

Από αριστερά, Μαρία Πεταλά, μέλος Δ.Σ. ΕΥΑΘ Α.Ε., Άνθιμος Αμανατίδης, διευθύνων σύμβουλος ΕΥΑΘ, Νόπη Θεοδωρίδου, γενική διευθύντρια, Π. Διαμαντόπουλος της ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ και Κώστας Κωτούλας, διευθυντής Εγκαταστάσεων Αποχέτευσης ΕΥΑΘ Α.Ε.

«Προσπαθούμε να συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία μέσα από την καθημερινή επιχειρησιακή μας δράση και η διάθεση αποξηραμένης ιλύος για θερμική αξιοποίηση και κομποστοποίηση είναι ακριβώς προς αυτήν την κατεύθυνση. Μεσοπρόθεσμος στόχος μας, βέβαια, παραμένει η μείωση του αποτυπώματος άνθρακα κατά 50% ως το 2030», σημείωσε κατά την υπογραφή της σύμβασης ο Άνθιμος Αμανατίδης, διευθύνων σύμβουλος της ΕΥΑΘ Α.Ε.

Οι μονάδες θερμικής ξήρανσης ιλύος δέχονται ποσότητες αφυδατωµένης λάσπης που παράγεται καθηµερινά στις εγκαταστάσεις λυμάτων µε σκοπό τη θερµική επεξεργασία της, την εξάτµιση του νερού που περιέχει και την παραγωγή τελικού ξηρού προϊόντος, το οποίο µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως καύσιµο σε βιοµηχανίες ή ως εδαφοβελτιωτικό υλικό. Η ΕΕΛΘ παράγει καθημερινά κατά μέσο όρο περίπου 100 τόνους αφυδατωμένης ιλύος, η οποία παραλαμβάνεται από κατάλληλα αδειοδοτημένες εταιρείες προς διαχείριση και περαιτέρω αξιοποίησή της με τη μορφή εδαφοβελτιωτικού - λιπάσματος για εφαρμογή σε αγροτικές καλλιέργειες. Η συνολική ποσότητα ιλύος μόνο για το 2021 ανήλθε σε 24.250 τόνους.

EYATH.SYMBASH.EELTH.14.9.20223

Η ανακατασκευή της μονάδας εντάσσεται σε σειρά έργων στην ΕΕΛΘ και άλλες εγκαταστάσεις της ΕΥΑΘ που ενισχύουν τις βιώσιμες πρακτικές της κυκλικής οικονομίας, με σεβασμό στο περιβάλλον και πάντα προς την κατεύθυνση του στρατηγικού στόχου των Ηνωμένων Εθνών για φθηνή και καθαρή ενέργεια.