• Έχουν ολοκληρωθεί 330 από τα 560 μ. αγωγού, όπως και σειρά μικρότερων αγωγών σε κάθετες οδούς.
  • Στο ίδιο σκάμμα κατά τμήματα κατασκευάζεται και αγωγός αποχέτευσης ομβρίων.
  • Το έργο θα καταργήσει τη λειτουργία τριών αντλιοστασίων, αναβαθμίζοντας περιβαλλοντικά την παραλιακή ζώνη.

Συνεχίζονται οι εργασίες στη Μεγάλου Αλεξάνδρου για την κατασκευή συλλεκτήριου αποχετευτικού αγωγού 1.330 μ., που θα εκτείνεται από το αντλιοστάσιο της Εταιρίας Ύδρευσης Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (ΕΥΑΘ) στο παλιό «Interni» προς την Έντισον και την 28ης Οκτωβρίου ανατολικά, ένα «πράσινο» έργο αναβάθμισης της ποιότητας ζωής στην παραλιακή ζώνη της Θεσσαλονίκης.

Μέχρι σήμερα έχουν κατασκευαστεί 330 από τα 560 μέτρα αγωγού με κατεύθυνση προς την 28ης Οκτωβρίου, όπως και σειρά μικρότερων κάθετων στην παραλιακή αγωγών, στην περιοχή από την οδό Έντισον και προς τα ανατολικά.

EYATH.ERGA PARALIAKH.2021.2 2

Το έργο, όταν ολοκληρωθεί, θα καταργήσει τη λειτουργία τριών παλιών αντλιοστασίων στην παραλιακή ζώνη (στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, στο παλιό «Interni» και στο Πάρκο των Σκύλων), αναβαθμίζοντας την περιοχή και μειώνοντας σημαντικά το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της λειτουργίας των δικτύων αποχέτευσης μετά από πολλά χρόνια. 

Στο πλαίσιο του ίδιου έργου, κατά τμήματα ακριβώς δίπλα από τον νέο αγωγό και στο ίδιο σκάμμα με αυτόν, κατασκευάζεται και αγωγός αποχέτευσης ομβρίων, συνολικού μήκους 210 μ., σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Οι εργασίες στο τμήμα επί της λεωφόρου Μεγάλου Αλεξάνδρου, που δυσχεραίνουν μερικώς και την κυκλοφορία, αναμένεται να έχουν τελειώσει μέχρι τα τέλη του χρόνου ή στις αρχές του επόμενου, ενώ το σύνολο του έργου θα έχει ολοκληρωθεί έως τον Μάιο του 2022.

Πρόκειται για μέρος μόνο μιας σειράς σημαντικών έργων αναβάθμισης του αποχετευτικού δικτύου της Θεσσαλονίκης στην παραλιακή ζώνη που εκτείνεται από το Λιμάνι μέχρι και το Αγγελοχώρι, συνολικού προϋπολογισμού 4,4 εκατ. ευρώ. Ειδικά σε ό,τι αφορά στα έργα στην παραλιακή οδό, από όπου διέρχεται καθημερινά μεγάλος όγκος οχημάτων, η ΕΥΑΘ ζητά την κατανόηση των οδηγών μέχρι την περαίωση των εργασιών και τη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών.