Η υπογραφή της σύμβασης ανάθεσης της μελέτης για την κατασκευή της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) του δυτικού τομέα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 20 Νοεμβρίου 2018, στα κεντρικά γραφεία του Περιφερειακού Συνδέσμου ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας.

Παρουσία του προέδρου της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕΔ ΚΜ) Λάζαρου Κυρίζογλου και του δημάρχου Θεσσαλονίκης και αντιπροέδρου του ΦοΔΣΑ ΚΜ Γιάννη Μπουτάρη ο πρόεδρος του Περιφερειακού Συνδέσμου ΦοΔΣΑ ΚΜ Μιχάλης Γεράνης και ο εκπρόσωπος της μελετητικής εταιρίας Γ. Ηλιόπουλος προχώρησαν στην υπογραφή της σύμβασης μελέτης της ΜΕΑ Δ. Τομέα της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Από την πλευρά του ο πρόεδρος του Περιφερειακού Συνδέσμου ΦοΔΣΑ Μ. Γεράνης υπογράμμισε τη σημασία του έργου που καλύπτει τις ανάγκες όλων των δήμων του δυτικού τομέα της περιφέρειας, θα εξυπηρετεί τις ανάγκες του 65% του πληθυσμού 1.163.000 κατοίκων και περιλαμβάνει τμήμα επεξεργασίας και διαλογής απορριμμάτων καθώς και τμήμα κομποστοποίησης και ανάκτησης των ανακυκλώσιμων υλικών.

FODSA.MELETH.ERGOU.20.11.20181

Όπως τόνισε ο κ. Γεράνης το προτεινόμενο έργο που θα είναι εκτιμώμενου προϋπολογισμού 90 εκατ. ευρω θα είναι το μεγαλύτερο νέο έργο του Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΕΣΔΑ) και αποσκοπεί στην ευθυγράμμιση της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων στην ΠΚΜ με το Ευρωπαϊκό πλαίσιο νομοθεσίας ενώ ενσωματώνει τις πλέον σύγχρονες τεχνολογίες και συστήματα διαχείρισης.

Σχετικά με τη χωροθέτηση του έργου και την κοινωνική αποδοχή ο κ. Γεράνης είπε ότι θα γίνει με βάση τη μελέτη και θα εξασφαλιστεί μέσα από τη σωστή ενημέρωση της κοινής γνώμης ενώ θα επιδιωχθεί η όσο το δυνατόν καλύτερη και ισομερής κατανομή του περιβαλλοντικού βάρους και αφού προηγηθεί ο απαραίτητος κοινωνικός διάλογος.

Τόσο αυτή η μονάδα όσο και οι άλλες δυο που προγραμματίζονται στην Κεντρική Μακεδονία τόνισε ο κ. Γεράνης κινούνται στην κατεύθυνση υλοποίησης του οράματός μας για την Εγνατία Οδό της διαχείρισης των απορριμμάτων που θα δώσει πνοή ανάπτυξης σε όλη τη Β. Ελλάδα και τις τοπικές οικονομίες ενώ θα συμβάλλει στην βελτίωση των όρων προστασίας του περιβάλλοντος και της δημόσια υγείας.

Την ικανοποίησή του για την ταχύτητα και την αποτελεσματικότητα της διοίκησης του ΦοΔΣΑ ΚΜ στην υλοποίηση του ΠΕΣΔΑ εξέφρασε ο πρόεδρος της ΠΕΔ Κ. Μακεδονίας Λ. Κυρίζογλου και κάλεσε τις τοπικές κοινωνίες και την αυτοδιοίκηση να εγκαταλείψουν την τακτική της στείρας άρνησης σε κάθε έργο που σχετίζεται με τη διαχείριση των απορριμμάτων και να στηρίξουν τα έργα του περιφερειακού Συνδέσμου ΦοΔΣΑ που υιοθετεί κάθε προηγμένη τεχνολογία που εφαρμόζεται ήδη στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Να ξεπεράσουμε τα «ταμπού» της ενεργειακής αξιοποίησης των απορριμμάτων και να κινηθούμε προς την κατεύθυνση που έχουν ήδη χαράξει όλες οι άλλες προηγμένες ευρωπαϊκές χώρες κάλεσε τις τοπικές κοινωνίες και ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Γ. Μπουτάρης ενώ παράλληλα τάχθηκε υπέρ της ενίσχυσης της ανακύκλωσης και της κομποστοποίησης που όπως είπε εξυπηρετούν τα προγραμματισμένα έργα του περιφερειακού συνδέσμου ΦοΔΣΑ.

Στη δημιουργία εκατοντάδων νέων και σταθερών θέσεων εργασίας στάθηκε ο εκπρόσωπος της κοινοπραξίας των επτά μελετητικών γραφείων Γ. Ηλιόπουλος που έχει αναλάβει την εκτέλεση της μελέτης της ΜΕΑ Δ. Τομέα της ΠΚΜ και η οποία εγγυήθηκε ότι θα είναι απολύτως συνεπής στην τήρηση του χρονοδιαγράμματος των 12 μηνών για την ολοκλήρωση της μελέτης.

Στοιχεία του έργου

Φορέας υλοποίησης και κύριος του έργου είναι ο Περιφερειακός Σύνδεσμος ΦοΔΣΑ ΚΜ και χρηματοδότης του έργου το Υπουργείο Οικονομίας από το πρόγραμμα ΥΜΕΠΠΕΡΑΑ του ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

Οι επιμέρους υποδομές που περιλαμβάνονται στη μελέτη θα είναι:

Η μονάδα επεξεργασίας σύμμεικτων απορριμμάτων (ΑΣΑ).

Η μονάδα επεξεργασίας προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων.

Η μονάδα θα εξυπηρετεί τις ανάγκες 21 δήμων των νομών Θεσσαλονίκης, Κιλκίς, Πιερίας, Ημαθίας και Πέλλας ενώ θα επεξεργάζεται βιοαπόβλητα από 7 περιφερειακούς δήμους συν το 35% του δήμου Θεσσαλονίκης.

Στόχος του έργου η μείωση κατά 35% των βιοαποδομήσιμων υλικών που σήμερα οδηγούνται στους ΧΥΤΑ η μείωση του δυναμικού εκπομπής ρυπαντών των απορριμμάτων πριν οδηγηθούν στους ΧΥΤΑ καθώς και του ρυπαντικού φορτίου των παραγόμενων στραγγισμάτων και του βιοαερίου.